Haku – Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Juha Hertsi - 13.03.2017

Päijät-Hämeen liitto hakee alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitukseen (AIKO) merkittäviä, mutta pieniä ja ketteriä, kokeiluhankkeita. Jaettava hanketuki on vuoden 2017 haussa 322 000 euroa.

Tavoitteena on rahoittaa hankkeita kahdessa kokosarjassa.

  1. Pienimmät kokeiluhankkeet ovat enintään 10.000 euron tuen suuruisia ja kestoltaan enintään vuoden mittaisia. Hakuaika on jatkuva ja päätöksiä tehdään hakemusten saapumisen mukaan.
  2. Suuremmat alueen innovaatio- ja kokeiluhankkeet ovat kokoluokassa 10.000 – 50.000 euroa tuen osuudelta ja kestoltaan enintään 2 vuotta. Näiden osalta vuoden 2017 hakuaika päättyy maanantaina kesäkuun 12.6. klo 15.00.

Hakuteemoja on kaksi:

  • Tulevaisuuden teknologiat ja elinkeinolähtöiset ekosysteemit
  • Uudet työn tekemisen mallit ja yrittäjyyden luominen Heinolan ja Lahden seuduille

Tarkemmat hakuohjeet, tiedot teemoista ja rahoitushakemus ovat liiton www-sivulla.

http://www.paijat-hame.fi/rahoitus-ja-hankkeet/yleista-rahoituksesta/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aiko/

Valintaohjeet ja kriteerit       

Hankkeissa käytetään seuraavia valintakriteereitä: edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta, vahvistaa alueen muutosjoustavuutta, nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä, vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.

Hanketyyppinä on yhden vastuullisen toteuttajan hanke tai yhteishanke.  Hankkeen kustannusmalli on flat rate 24 % (henkilöstökustannuksista), mutta myös kertakorvaushanke tai suorien kustannusten hanke voi tulla rahoitetuksi. Hankkeen tukitaso on enintään 70 % rahoituksesta. AIKO-rahoitusta ei käytetä infrastruktuurin, fyysisiin rakenteisiin eikä tilaisuuksien järjestämiseen. Päijät-Hämeen liiton myöntämää tukea ei voida myöntää yrityshakijalle yhden yrityksen kehittämishankkeeseen (rahoitukset ELY-keskuksesta).

Allekirjoitettu hakemus liitteineen toimitetaan Päijät-Hämeen liiton toimistoon paperilla tai sähköpostilla toimisto@paijat-hame.fi .

Lisätiedot

Juha Hertsi

Aluekehityspäällikkö, puh. 044 3719442, juha.hertsi(sp)paijat-hame.fi