Hallinto-oikeus hylkäsi kaikki maakuntakaavaa koskevat valitukset

Maija Väkeväinen - 09.02.2018

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on hylännyt kaikki 10 maakuntakaavaa koskenutta valitusta.

Valituksista neljä kohdentui tuulivoimaan, kaksi valtatien 12 linjaukseen Uudestakylästä maakunnan rajalle, yksi Päijätsalon loma- ja matkailualueen merkintään, yksi Pikijärven ampumarataan Heinolassa, yksi Lusinkallion pohjavesialueen rajaukseen Orimattilassa, yksi Heinolassa oleviin eräisiin taajamatoimintojen alueisiin ja suojelumerkintään sekä yhdessä valituksessa olivat esillä maankäytön ratkaisut Uudessakylässä.

Valittaneilla on mahdollisuus valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mikäli KHO antaa valitusluvan.

Maakuntakaava saa lainvoiman sitten, kun valitusasiat on käsitelty KHO:ssa ja Päijät-Hämeen liitto on kuuluttanut lainvoimaisuudesta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 29.1.2018 päätösnumero 18/0026/2

Lisätietoja:

Riitta Väänänen, aluesuunnittelupäällikkö
riitta.vaananen@paijat-hame.fi puh. 040 531 7628