Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät kaksitoista yhteistä talousarvioaloitetta

Juha Hertsi - 29.09.2017

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2018. Talousarvioesitys sisältää Kanta- ja Päijät-Hämeen kannalta myönteisiä määrärahaesityksiä mm. pääradan kehittämiseen liittyen, mutta myös monia puutteita. Hämeen vaalipiirin kansanedustajien talousarvioaloitteet kohdistuvat suuren määrään väylähankkeita. Talousarvioaloitteiden hankkeilla on myös laajempaa alueellista vaikutusta. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on väyläverkoston toimivuus ja edelleen kehittäminen, myös uuden teknologian kokeilujen avulla. Lisäksi alueen kulttuuriperinnön hyödyntämiseen vetovoimatekijänä on tarve kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

Talousarvioesityksinä esitetään Päijät-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa

 • Valtatie 12 yhteysvälin Lahti-Kouvola parantamiseen
 • Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatien 4 ja seututien 140 väliin
 • Kevyen liikenteen väylän rakentamiseen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille
 • Tieturvallisuuden parantamiseen Kurhila-Hillilä-Asikkalan kirkonkylä välillä
 • Valtatien 24 tiesuunnitelman laatimiseen

 

Valtatie 12 on merkittävä poikittaisliikenteen väylä Rauma – Tampere – Lahti – Kouvola välillä. Valtatien 12 parannuksia ollaan aloittamassa Lahden eteläisen kehätien osalta ja Iitissä Kymiringin liittymissä. Valtatielle 24 on valmistunut aluevaraussuunnitelma välille Karisto – Kalliola. Hankkeen alustava kustannusarvio ilman lunastuskustannuksia on noin 38 miljoonaa euroa. Liikennetaloudellisten tarkastelujen perusteella hanke on erittäin kannattava. Hankkeen toteuttamisesta ei ole tehty päätöksiä eikä sille ole olemassa vielä rahoitusta.

Talousarvioesityksinä esitetään Kanta-Hämettä erityisesti kehittävinä hankkeina määrärahaa

 • Lisäraiteiden yleissuunnitelman laatimiseksi pääradalla välillä Riihimäki – Hämeenlinna
 • Moreenin-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttamiseen valtatiellä 3
 • Suomen ensimmäisen maakuntarajat ylittävän, liikkuvan 5G-kokeilualueen valmisteluun
 • Valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla
 • Aulangon puistometsän kulttuuriperinnön säilyttämiseen ja kunnostusvelan vähentämiseen
 • Valtatien 10 parantamiseen Hämeenlinnan alueella välillä Katuman liittymä – Eteläinen
 • Kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela – Hollola.

 

Useimmat Kanta-Hämeen väylähankkeet eivät ole vain Kanta-Hämeen alueen tarpeita palvelevia, vaan alueen läpikulkevina niiden parantaminen parantaa myös monien muiden, pääradan osalta myös koko pohjoisen Suomen, kehittymisen edellytyksiä.

 

Lisätiedot

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat

 

Päivi Räsänen, puheenjohtaja puh. puh. 09 432 3065

Martti Talja, varapuheenjohtaja puh. 09 432 3171

Sirkka-Liisa Anttila puh. 09 432 3044

Tarja Filatov puh. 09 432 3112

Sanni Grahn-Laasonen puh. 09 432 3025

Timo Heinonen puh. 09 432 3164

Kalle Jokinen puh. 09 432 3199

Mika Kari puh. 09 432 3066

Rami Lehto puh. 09 09 432 3087

Anne Louhelainen puh. 09 432 3096

Aino-Kaisa Pekonen puh. 09 432 3140

Juha Rehula puh. 09 432 3017

Jari Ronkainen puh. 09 432 3141

Ville Skinnari puh. 09 432 3103

 

Sähköpostit etunimi.sukunimi@eduskunta.fi