Hämeenlinnan hallinto-oikeus ei kiellä maakuntakaavan täytäntöönpanoa

Marja Vänttinen - 10.05.2017

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut välipäätöksen Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 täytäntöönpanon kieltovaatimusta koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus ei kiellä päätöksen täytäntöönpanoa. Maakuntakaavasta jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen 10 valitusta. Hallinto-oikeus ratkaisee valitukset myöhemmin erikseen.

Maakuntahallitus määräsi 20.2.2017 § 19 Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2014 tulemaan voimaan maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaisesti ennen kuin se on saanut lainvoiman ja että maakuntakaava kumoaa voimaan tullessaan ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman Päijät-Hämeen maakuntakaavan 2006.

 

Lisätietoja:

Riitta Väänänen
aluesuunnittelupäällikkö

Päijät-Hämeen liitto
040 531 7628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi