Hankintalain uudistus nostaa kynnysarvoja – jätehuollon asema tarkastellaan työryhmässä

Juha Hertsi - 22.06.2016

 

Suomen hallitus esittää 22.6.2016 muutoksia hankintamenettelyä koskevaan lainsäädäntöön. Keskeisimmät muutokset koskevat uusia kilpailuttamismenettelyjä ja hankintojen kansallisia kynnysarvoja. Hankintalaki velvoittaa julkisyhteisöt ja eräät muut toimijat, kuten vakiintuneesti julkista tukea saavat tahot kilpailuttamaan tietyn euromääräisen rajan ylittävät hankintansa avoimesti ja syrjimättömästi. Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kansallinen kynnysarvo nousisi 60 000 euroon nykyisen 30 000 euron sijaan. Sosiaali- ja terveyspalveluhankintojen kynnysarvo kohoaisi 100 000 eurosta 400 000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo pysyisi nykyisessä 150 000 eurossa. Kynnysarvojen alle jäävät hankinnat jäävät edelleen hankintalainsäädännön ulkopuolelle.

Jätehuollon hankintoihin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan ympäristöministeriön lähiaikoina asettamassa työryhmässä. Päijät-Hämeen jätehuolto on muiden ylikunnallisten yhtiöiden ohella ollut huolestunut oman toiminnan rakenteiden kannattavuudesta, kun osa liikevaihdosta on tullut markkinaehtoisesta toiminnasta.

Lue Päijät-Hämeen jätehuollon kommentti valmistelusta tästä linkistä http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/04/27/Kuntayhti%C3%B6n-johtaja-Lakimuutos-nostaisi-asiakkaiden-maksuja 

Lue tiedote TEM:n sivuilla: http://www.tem.fi/?s=2469&89512_m=120876