Hyvinvoinnin ja terveyden aluekierros Lahdessa 17.10.2017

Maija Väkeväinen - 28.09.2017

Kuluvan syksyn aikana sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpanon tueksi järjestetään hyvinvoinnin, terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistämisen aluekierros jokaisessa maakunnassa. Tilaisuudet ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Päijät-Hämeen tilaisuus järjestetään tiistaina 17.10.2017 Sibeliustalossa Lahdessa klo 8.30 – 16.00

Tilaisuuden tavoitteena on tukea kuntien ja maakuntien monialaista valmistelutyötä tunnistamalla alueen vahvuuksia ja kehittämiskohteita sekä verkostoimalla kuntia, maakuntia ja järjestöjä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toteuttamisessa ja työterveyshuollon järjestämisessä osana uudistusta.

Lahdessa järjestettävä tilaisuus on vuorovaikutteinen tapahtuma, jossa pohditaan, miten terveyttä ja hyvinvointia sekä eri väestöryhmien osallisuutta voidaan poikkihallinnollisesti edistää.  Lisäksi tarkastellaan miten muutostilanteessa hyödynnetään systemaattisesti monialaisuutta ja hyviksi koettuja käytäntöjä.

 

Kohderyhmä:

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelijat, kuntien, maakuntien ja järjestöjen edustajat, hyvinvointiryhmien jäsenet, eri alojen ammattilaiset (esim. sosiaali-, sivistys-, kulttuuri-, kaavoitus, jne.), eri väestöryhmien edustajat mukaan lukien eri kieli- ja kulttuuriryhmien edustajat, kuntapäättäjät, oppilaitosten ja seurakuntien edustajat sekä muut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aiheesta kiinnostuneet.

Katso ohjelma 

Ilmoittautudu tästä viimeistään 3.10.2017

Aamupäivän ohjelmaa voi seurata myös etäyhteydellä.

http://alueuudistus.fi/hyvinvoinnin-edistamisen-aluekierros

Kierroksen järjestää sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen, Kuntaliiton, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n, Työterveyslaitoksen, maakuntien, kuntien, aluehallintovirastojen ja järjestöjen kanssa.

Lisätietoja

Tilaisuuden sisältöön liittyvät kysymykset

Risto Kuronen, asiantuntijalääkäri  (Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä), p. 044 4406623, etunimi.sukunimi@phhyky.fi
Sarita Friman-Korpela, erityisasiantuntija (STM), p. 0295 163 349, etunimi.sukunimi@stm.fi
Heli Hätönen, neuvotteleva virkamies (STM), p. 0295 163 326, etunimi.sukunimi@stm.fi
Tiina Kivisaari johtaja (OKM), p. 0295 330 178, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Päivi Aalto-Nevalainen kulttuuriasiainneuvos (OKM), p. 0295 330 178, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Janne Savolainen, erityisasiantuntija (TEM), p. 0295067042, etunimi.sukunimi@tem.fi

Käytännön järjestelyihin ja ilmoittautumiseen liittyvät kysymykset

Maria Outinen, sihteeri (STM), p. 0295 163 589, etunimi.sukunimi@stm.fi

Median yhteydenotot

Minna Rantala, projektitiedottaja (STM), p. 0295 163 042, etunimi.sukunimi@stm.fi