Hyvinvointikuntayhtymän valmistelu käynnistynyt

Maija Väkeväinen - 22.08.2016

Uusi hyvinvointikuntayhtymä vastaa vuoden 2017 alusta lähtien kymmenen jäsenkuntansa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta. Muutoksen valmistelu ja toteutus on käynnistynyt useissa asiantuntijaryhmissä ja käytännön toteutuksesta vastaa syyskuussa nimettävä väliaikainen muutosjohtaja. Sote-henkilöstö siirtyy liikkeen luovutuksella uuteen yhtymään vuoden 2017 alussa. Muutoksella valmistaudutaan v. 2019 voimaan tulevaan sote- ja maakuntauudistukseen.

 

Projektitoimisto valmistelee

Uuden kuntayhtymän toiminnan valmistelua varten perustetaan Päijät-Hämeen liittoon projektitoimisto, johon sijoittuu muutosjohtajan lisäksi 4-5 asiantuntijaa. Toimiston henkilöstö rekrytoidaan ensisijaisesti alueen kunnista ja kuntayhtymästä. Toimiston perustamisesta päättää maakuntahallitus 5.9.2016.

Muutosjohtaja raportoi yhtymän hallitukselle ja hänen tukenaan on työvaliokunta (kuntajohtajat).

 

Uuden yhtymän hallinto

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää valtuusto, johon jäsenkuntien valtuustot valitsevat jäsenet.  Valtuusto valitsee yhtymähallituksen (7 jäsentä), joka johtaa kuntayhtymää ja sen hallintoa sekä vastaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuusta. Hallituksen jäsenet nimetään syyskuussa.

Työvaliokunta edustaa omistajia ja ohjaa projektitoimiston työskentelyä sekä nimeää neuvotteluryhmän.

Yhtymä tuottaa sotepalvelut 1.1.2017 alkaen jäsenkunnilleen:

 • Asikkala
 • Hartola
 • Hollola
 • Iitti
 • Kärkölä
 • Lahti
 • Myrskylä
 • Orimattila
 • Padasjoki
 • Pukkila
 • Heinola, vain erikoissairaanhoito
 • Sysmä, vain erikoissairaanhoito