Joukkoliikenne turvattava koko maassa

Maija Väkeväinen - 25.09.2015

Liikenne- ja viestintäministeriö sekä VR tiedottivat 15.9.2015 säästö- ja supistamistoimenpiteistä junien osto- ja velvoiteliikennettä koskien. Neuvottelutuloksen mukaisesti liikenne lakkaisi kokonaan useilta reiteiltä ja vuorojen vähennyksiä tulisi monille rataosuuksille. Junaliikenne on loppumassa kokonaan yhteensä 28 asemalta. Samaan aikaan muuhunkin joukkoliikenteeseen kohdistuu leikkauksia.

Liikenneyhteyksien heikkeneminen vaikeuttaa kohtuuttomasti ihmisten liikkumista. Junaliikennettä ja muuta julkista liikennettä koskevat leikkaukset ovat kestävän kehityksen ja ilmastopolitiikan kannalta hyvin lyhytnäköisiä, sillä ne lisäävät yksityisautoilua. Pidemmällä aikavälillä toimenpiteet rapauttavat yleistä kilpailukykyä heikentämällä monien alueiden edellytyksiä houkutella yritysinvestointeja, työvoimaa, opiskelijoita ja matkailijoita.
Maakuntahallitusten puheenjohtajat vetoavat maan hallitukseen, että junaliikenteeseen ja muuhun joukkoliikenteeseen kohdennettavia säästöjä harkitaan huolelliseen kokonaisarviointiin pohjautuen.

Tärkeää on varmistaa liikennejärjestelmän kokonaisuuden kytkeytyminen saumattomasti osaksi alueiden ja elinkeinoelämän kehittämistä. VR:n monopoliasemaa henkilöraideliikenteessä on äskettäin jatkettu, joten siltä on oikeutettua vaatia yhteiskuntavastuuta ja liikennöintiä myös hiljaisemmilla rataosuuksilla.

Henkilöjunaliikenne tulee nähdä myös potentiaalisen tavaraliikenteen mahdollistajana infrastruktuurin kunnossapidon kautta. Ratainfrastruktuurista saadaan paras yhteiskunnallinen ja ilmastopoliittinen kokonaishyöty silloin, kun raiteilla liikkuvat sekä ihmiset että tavarat.

Maakuntahallitusten puheenjohtajat

Lisätietoja:

Jari Salonen, maakuntahallituksen puheenjohtaja, Päijät-Hämeen liitto
puh. 0440 211 211 jari.salonen@muoviyhdistys.fi