Juha Rehulan Sote-tour pysähtyi Lahdessa

Maija Väkeväinen - 27.09.2016

Vuoden 2019 alusta lukien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisvastuu siirretään maakunnille.  Muutoksen tavoitteena on:

  • hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
  • toimivammat palvelut
  • hallinnon sujuvoittaminen
  • palveluiden yhdenvertainen saatavuus, perusoikeudet
  • toimintatapojen muutos
  • kansalaisten suorat vaikutusmahdollisuudet
  • kustannusten kasvun hillintä
  • kustannustehokkuus
  • taloudellisen kasvun edistäminen

 

Parhaillaan lausunnoilla olevat lait antavat raamit maakunnissa tehtävälle muutokselle. Maanantaina Lahdessa järjestetyssä perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan maakuntakierroksella ministeri totesi tyytyväisenä, että Päijät-Hämeessä ollaan vihdoin menossa oikeaan suuntaan. Alueella on käynnistetty hyvinvointikuntayhtymän valmistelu –  sote-juna on nyt oikeilla raiteilla.

myllyvirta_rehula_mccarron

Jyrki Myllyvirta, Juha Rehula ja Francis McCarron

Palvelujen kilpailuttaminen

Sekä alivaltiosihteeri että perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula tarkensivat sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamista. Uudistuksen yhteydessä puhutaan usein kilpailuttamisesta, mutta kunta, kaupunki tai maakunta ei kilpailuta palveluja. Tarkoitus on rakentaa toimintamuodot, joilla palvelun tuottajat tulevat järjestelmän piiriin. Yritykset, yhtymät ja kolmas sektori tarjoavat palveluja ja kilpailevat asiakkaista.

Valinnanvapaus

Rehula korosti, että kyseessä on ihmisen valinnanvapaus. Kuntalainen valitsee itse, mistä hän tarvitsemansa palvelun hankkii. Toistaiseksi on vielä ratkaisematta, mitkä palvelut valinnanvapauden piiriin tulevat kuulumaan. Valinnanvapausmalleja tulee olemaan useita mm.  palveluseteli sekä henkilökohtainen budjettimenetelmä.

Maakunnan vastuulla on palvelujen saatavuus. Niille toimijoille, jotka lähtevät julkisesti rahoitetun palvelun piiriin, tulee samat avoimuus- ja julkisuusvelvoitteet kuin julkisilla palveluilla on. Lisäksi palvelun tuottajasta riippumatta asiakasmaksut tulevat olemaan samat.

isolauri

Muutosjohtaja Jouko Isolauri

Kiinnostavaa on, mistä kuntalaiset saavat tietoa palveluista ja hinnoista. Muutosjohtaja Jouko Isolauri ennustaa, että tulossa on terveydenhuollon ”trivago”.

Ministerin toiveet päijäthämäläisille

Rehula totesi: sitä parempi tulee mitä paremmin päästään irti olemassa olevista rajoista ja organisaatioista, sote on päijäthämäläisten omissa käsissä. Hän kannusti oman maakunnan toimijoita yhteistyöhön sekä yksitumaisuuteen lausuntoja laatiessa.

Sote-tour jatkuu keskiviikkona, suuntana napapiiri.