Kansanedustajat esittävät valtion rahoitusta teiden kunnostukseen sekä LUT-LAMK -fuusioon

Maija Väkeväinen - 28.09.2018

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä valtion talousarvioksi vuodelle 2019. Hämeen vaalipiirin kansanedustajat tekivät 15 yhteistä talousarvioaloitetta.

Valtion talousarvioesitys sisältää määrärahaesityksiä Kanta- ja Päijät-Hämeeseen mm. pääradan kehittämiseen ja eteläisen kehätien rakentamiseen.  Hämeeen vaalipiirin kansanedustajat tunnistivat  lisäresurssien tarpeen kummankin maakunnan osalta  ja esittävät lisähankkeita talousarvioon.  Talousarvioaloitteet kohdistuvat suureen määrään väylähankkeita, joilla on laajaa alueellista vaikutusta. Maakuntien kehittymisen kannalta yksi peruskysymyksistä on väyläverkoston toimivuus ja edelleen kehittäminen, myös uuden teknologian kokeilujen avulla. Korkeakoulutuksen fuusiotoimet kaipaavat lisäresursseja mm. Lahdessa.

Päijät-Hämeen talousarvioesitykset

 • valtatie 12 yhteysvälin Lahti-Kouvola parantaminen
 • valtatie 4 parantaminen välillä Hartola – Oravakivensalmi
 • Tuuliharjan eritasoliittymä ja yhdystie valtatien 4 ja seututien 140 väliin
 • kevyen liikenteen väylän rakentaminen maantielle 313 Vääksyn ja Vierumäen välille
 • tieturvallisuuden parantaminen Kurhila-Hillilä-Asikkalan kirkonkylä välillä
 • valtatien 24 tiesuunnitelman laatiminen
 • LUT – Lahden AMK – Saimaan AMK -hankkeen tukeminen

 

Valtatie 12 on merkittävä poikittaisliikenteen väylä Rauma – Tampere – Lahti – Kouvola välillä. Lahden ja Kouvolan välillä on edelleen parannettava osuuksia mm. Arolan ja Kausalan kohdilla. Valtatie 4 parantaminen jäi 2009 kesken useiden valitusten takia Hartolan ja Oravakivensalmen välillä kokonaisuudesta Lusi – Vaajakoski. Valtatielle 24 on valmistunut aluevaraussuunnitelma välille Karisto – Kalliola. Lisäksi on turvallisuutta lisääviä hanketarpeita maantielle 313 ja seututielle 317. LUT fuusiohanke ammattikorkeakoulujen kanssa tarvitsee lisäresursseja, jotta koulutus- ja palvelukonseptit onnistuvat uudistuksessa kahdelle eri kampukselle Lahdessa ja Lappeenrannassa.

Kanta-Hämeen talousarvioesitykset

 • lisäraiteiden yleissuunnitelman laatiminen pääradalla välillä Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere
 • Moreenin-Rastikankaan eritasoliittymän toteuttaminen valtatiellä 3
 • valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla
 • Aulangon Puistometsän kulttuuriperinnön säilyttäminen ja kunnostusvelan vähentäminen
 • Tammelan Liesjärven kansallispuiston ajankohtaiset kunnostustoimenpiteet
 • valtatien 10 parantaminen välillä Hämeenlinna-Lahti
 • kantatien 54 parantaminen välillä Tammela-Hollola
 • kansallisen 5G-vision laatiminen ja sen osana maan ensimmäisen maakuntarajat ylittävän, liikkuvan 5G-kokeilualueen valmistelu

 

Talousarvioaloitteet keskittyvät Kanta-Hämeen saavutettavuuden ja vetovoiman parantamiseen tähtääviin toimenpiteisiin. Aloitteet tukisivat elinkeinoelämän kehittymisen edellytyksiä ja asumisen houkuttelevuutta maakunnassa. Etenkin pääradan, Suomiradan, korjaamissuunnitelman aloittamista kiirehditään radan välityskyvyn parantamiseksi. Se parantaa palvelutasoa ja saavutettavuutta Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere välillä Seinäjoelle saakka ja siitä edelleen kohti pohjoista. Hanke liittyy myös odotettavissa olevaan Euroopan parlamentin TEN-T –ydinverkkopäätökseen.

Kuvat: LAMK

Lisätiedot

Hämeen vaalipiirin kansanedustajat

Martti Talja, puheenjohtaja puh. 09 432 3171

Aino-Kaisa Pekonen, varapuheenjohtaja puh. 09 432 3140

Sirkka-Liisa Anttila puh. 09 432 3044

Tarja Filatov puh. 09 432 3112

Sanni Grahn-Laasonen puh. 09 432 3025

Timo Heinonen puh. 09 432 3164

Kalle Jokinen puh. 09 432 3199

Mika Kari puh. 09 432 3066

Rami Lehto puh. 09 09 432 3087

Anne Louhelainen puh. 09 432 3096

Juha Rehula puh. 09 432 3017

Jari Ronkainen puh. 09 432 3141

Päivi Räsänen, puh. 09 432 3065

Ville Skinnari puh. 09 432 3103

 

Sähköpostit etunimi.sukunimi@eduskunta.fi