Kasvua kansainvälisistä osaajista

admin - 15.05.2017

Kansainväliset osaajat vauhdittamaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä

Työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti syksyllä 2016 Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan. Agendan tavoitteena on kanavoida kansainvälisten osaajien asiantuntemus, verkostot, innovaatiopotentiaali ja muu osaaminen yritysten kasvuksi ja kansainvälistymiseksi.

Kansainvälisellä osaajalla tarkoitetaan maahanmuuttajaa tai suomalaista paluumuuttajaa, jolla on korkeaa osaamista, kansainvälistä kokemusta, asiantuntemusta ja verkostoja. Osaamisella ja kokemuksella on tarkoitus tuoda lisäarvoa Suomen elinkeinoelämälle.

Kansainvälisiä osaajia voivat olla kansainväliset opiskelijat, tutkijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat, humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet tai suomalaiset paluumuuttajat.

Agendan jalkauttamiseksi EAKR- ja ESR-rahoitusta

Suomen rakennerahasto-ohjelmasta on kohdennettu rahoitusta hankkeille, jotka tukevat Kasvua kansainvälisistä osaajista -agendan jalkauttamista. Rahoituksen suuruus on 3 miljoonaa euroa, josta EAKR-rahoituksen osuus on 1,7 miljoonaa ja ESR-rahoituksen 1,3 miljoonaa euroa.

Agendaa toteutetaan valtakunnallisesti. EAKR-hankkeissa rahoittajana toimii Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.

Agendan mukainen toiminta vastaa EAKR:n osalta rakennerahasto-ohjelman toimintalinjaa 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky ja sen erityistavoitteita

  • 1.1 Uuden liiketoiminnan luominen
  • 2.1 Pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen

ja ESR:n osalta toimintalinjaa 3 Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus ja sen erityistavoitetta

  • 6.1: Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen.

Valtakunnallinen haku käynnistyy 14. kesäkuuta 2017. Uudenmaan liitto ja Hämeen ELY-keskus yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa järjestävät haun käynnistymispäivänä infotilaisuuden Helsingissä. Hakemukset jätetään sähköisessä EURA2014 -järjestelmässä.

Lue lisää 14.6. hakuinfosta ja ilmoittaudu mukaan

Lisätietoja:

Petri Veijalainen, petri.veijalainen(a)paijat-hame.fi
puh. 044 7719 466