Kasvukeskukset houkuttavat väkeä maakunnista

Maija Väkeväinen - 15.03.2019

Päijät-Hämeessä on keskusteltu vilkkaasti sen jälkeen, kun MDI julkaisi Suomen kaupunkiseutujen väestöennusteen kolme viikkoa sitten. Sen mukaan Suomessa olisi vuonna 2040 vain kolme kasvavaa kaupunkiseutua. Tänään julkaistiin maakunnittainen väestöennuste, joka ei tietenkään lupaa sen parempaa. Alueemme osalta tiedoissa ei sinänsä ole mitään uutta. Aiemmassa kaupunkiseutujen vertailussa muilta alueilta tarkasteltiin vain kaupunkiseutujen kuntia, kun taas Lahden kaupunkiseudun luvuissa olivat alunperinkin mukana kaikki Päijät-Hämeen kunnat.

Alueiden väestökehitys eriytyy MDI:n ennusteen mukaan vahvasti vuosina 2017-2040 ja väkiluku kasvaa vain neljässä maakunnassa: Uudellamaalla, Ahvenanmaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Kasvavienkin maakuntien väestökehitys perustuu muuttovoittoihin maan sisältä ja etenkin ulkomailta.

Lasten määrä vähenee

Eläkeikäisten määrä kasvaa kaikissa maakunnissa. Vuonna 2040 yhteensä 11 maakunnassa asuu yli 50 eläkeikäistä sataa työikäistä kohden, ja neljästä näistä maakunnista eläkeikäisiä on yli 60 henkilöä sataa  työikäistä kohden. Lasten määrä puolestaan vähenee  kaikissa Manner-Suomen maakunnissa. Kuudessa maakunnassa vähennys on jopa yli 30 prosenttia.

Kyseessä on ennuste

Vaikkakin nyt julkaistut luvut ovat tyrmääviä,  ovat ne silti ennusteita, joskin vahvasti perusteltuja.  ”Ennusteeseen on suhtauduttava vakavasti, ja on alettava etsimään ratkaisuja alueen vetovoiman lisäämiseksi”, toteaa kehittämisjohtaja Riitta Nieminen. ”Tähän tarvitsemme koko alueen voimavarat ja ideat”.

 

Lisätietoja:

MDI:n väestöennuste maakunnittain 2040

Lue aiempi uutinen kaupunkiseutujen väestöennusteesta:
Tyytyykö Suomi kolmeen kaupunkiseutuun? Kehityksen kääntäminen vaatii valtion toimenpiteitä ja aluepoliittisen keskustelun uudistamista

Riitta Nieminen, kehittämisjohtaja, riitta.nieminen(a)paijat-hame.fi puh. 040 508 6526