Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustus TEM

Juha Hertsi - 01.03.2018

Hallitus tukee osana innovaatiotukipakettia, kiertotalouden liiketoiminnallisten ekosysteemien kehittämistä, yritysten uudistumista ja kestävää kasvua.  Kiertotalouden investointeihin on myönnetty siirtomäärärahaa 2 000 000 euroa vuodelle 2018 ja 2 000 000 euroa vuodelle 2019.

Kiertotalouden tuki-instrumenttien toivotaan kannustavan yrityksiä ja toimijoita aloittamaan investoinnin suunnittelun tai käynnistävän itse toimintaa investoinneilla.  Samoin niiden toivotaan kannustavan hakemaan yhteistyökumppaneita eri sektoreilta ja erilaisista toimintaympäristöistä, jotta kiertotalouden materiaalivirrat ja asiakastarpeet saadaan kohtaamaan.

Tukitoimien toivotaan vauhdittavan isompia kokonaisuuksia ja laajapohjaisia hankkeita. TEM:n myöntämällä avustuksella tuettavien kiertotaloushankkeiden tulee tukea hallituksen kärkihankkeille esitettyjä tavoitteita talouden kestävän kasvun ja uusien työpaikkojen lisääntymisen osalta. Lisäksi investoinneilla pyritään vaikuttamaan biotalouden, puhtaiden ratkaisujen ja kiertotalouden keinoin systeemiseen muutokseen kohti elinkeinotoiminnan kestäviä malleja.

Business Finlandilla (BF) ja Sitralla on omia kiertotaloutta edistäviä tukimuotoja. TEM, BF ja Sitra ovat sopineet yhteistyöstä, jossa kiertotalouden rahoituspalvelut täydentävät toisiaan.

Kiertotalouden investointi- ja kehittämisavustusta voidaan käyttää

  1. ensisijaisesti kiertotalouden uusien ratkaisujen ja prosessien tuotantoon tai käyttöön liittyvän teknologian tai palvelumallien käyttöönottoon, laajennukseen ja toissijaisesti ensimmäisellä hakukierroksella pilotointi- ja demonstraatiohankkeisiin, jotka liittyvät uusiotuotteisiin ja materiaaleihin, jätteiden sivuvirtojen käsittelyyn Suomessa
  2. kiertotalouden tuotteistamiseen liittyvään uuteen teknologiaan, palveluun tai niiden ympäristö- ja kansantaloudellisiin vaikutuksiin, jotka selvästi edistävät kiertotalouden läpimurtoa Suomessa
  3. investointeihin, jotka sisältävät uusia kiertotalouden liiketoimintamalleja, uusia alustoja tai digitaalisia palveluja, toimintamalleja sekä tuote- ja palvelusuunnittelua, joka tukee tuotantoa tai käyttöä, korjaamista, huollettavuutta, päivittämistä, jakamista, vuokraamista taikka muuta kiertotalouden kaupallista käyttöönottoa tai
  4. selvityksiin ja investointeja tukeviin esiselvityksiin ja selvityksiin, jotka tähtäävät kiertotalouden eri toimijoiden kotimaisen investointitoiminnan edistämiseen.

Hakemukset toimitetaan työ- ja elinkeinoministeriöön. Katso tarkemmin avustuksen hakemisesta.

Lisätietoja: Sari Tasa