Kohti biokiertotaloutta

Maija Väkeväinen - 18.09.2018

BIOREGIO-projekti julkaisi tänään kannanoton (Policy Brief),  jossa linjataan millä keinoin Euroopassa tulisi edetä kohti biokiertotaloutta.  Projektissa mukana olevat kuuden eurooppalaisen alueen toimijat tuovat julki yhtenevät näkemyksensä EU:n biotalousstrategian päivitykseen. Kannanotto kuvaa lisäksi bio- ja kiertotalouden periaatteita  ja esittelee projektin hyviä käytänteitä.

BIOREGIO-projektissa edistetään biokiertotaloutta ja tunnistetaan siihen liittyviä ratkaisuja. Siirrettävät ja monistettavat hyvät käytänteet ovat yhteistyömalleja ja parhaita teknisiä ratkaisuja, jotka soveltuvat käytettäviksi laajemminkin EU-alueilla.

Biotalouden pitää olla kestävää ja perustua tutkimukseen ja koulutukseen

BIOREGIO-projekti korostaa, että EU:n biotalousstrategiaa päivitettäessä tulee painottaa kestävyyttä ja kiertotaloutta. Erityisen tärkeää on ymmärtää biotalouden vaikutukset luonnon resursseihin ja ekosysteemipalveluihin.

Myös tutkimusta luonnonympäristön ja taloudellisen toiminnan suhteista tarvitaan, jotta voidaan paremmin ymmärtää biotaloutta. Tärkeänä haasteena nähdään biotalouteen liittyvän koulutuksen ja osaamisen vahvistaminen kaikilla sektoreilla, erityisesti maataloudessa, ruoantuotannossa ja bioenergian tuotannossa.

Lue lisää

 

BIOREGIO-projektipartnerit:

Päijät-Häme, Suomi: Lahden ammattikorkeakoulu Päijät-Hämeen liitto

Castilla-La Mancha, Espanja: Deputy Regional Ministry of Environment

Central Macedonia, Kreikka: Aristotle University of Thessaloniki, Region of Central Macedonia

Pays de la Loire, Ranska: Association of the Chambers of Agriculture of the Atlantic Area

Nitra, Slovakia: Slovak University of Agriculture in Nitra

Romania: National Research and Development Institute for Chemistry and Petrochemistry

 

Lisätietoja

Anne Heimonen, projektikoordinaattori
anne.heimonen(a)paijat-hame.fi  puh. 044 3719 461
@HeimonenAnne