Korjattu maakuntakaavaehdotus uudelleen nähtäville

Tanja Gangsö - 06.06.2016

Korjattu maakuntakaavaehdotus tulee uudelleen nähtäville elo-syyskuussa 2016. Ampumarata melualueineen on palautettu kaavaan, ja puolustusvoimien alue esitetään, kuten se on voimassa olevassa kaavassa. Ehdotus mahdollistaa ampumarata-alueen kehittämisen.

 Muita korjauksia ovat mm.

  • Hennan Tuuliharjan vähittäiskaupan suuryksikön ja uusia raideliikenteen asemia ympäröivän maankäytön määräysten tarkentamiset,
  • Vierumäen Syrjälänkankaan teollisuus- ja varastoalueen rajauksen supistaminen läntisestä osasta,
  • Sysmän Järvenpään ja Rekolan tuulivoima-alueiden vaikutusta esitettyjen Natura-alueiden linnustoon arvioidaan lisää,
  • suojelualueiden osalta tehdään vielä viranomaisten edellyttämiä päivityksiä ja korjataan havaitut teknisluonteiset virheet kaavakartalla, merkinnöissä ja määräyksissä, kaavaselostuksessa ja selostuksen liiteosassa.

 

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jari Salonen kiittää prosessin aikaisesta hyvästä yhteistyöstä niin viranomaistahoja kuin yhdistyksiä, järjestöjä ja yksityisiä henkilöitä. Yhteistyöllä maakuntakaavaa on pystytty hiomaan parempaan kuntoon.

Hälvälän ampuma-alueen ratkaisun löytyminen ilahduttaa Salosta ja hän kiittääkin Hollolan kuntaa, Puolustusvoimia sekä paikallisia ampumaurheilun ja reserviläistoiminnan aktiiveja.

 Salonen nostaa esiin maakuntakaavan tuulivoimaratkaisut, joiden osalta maakuntavaltuuston asettama tavoite jäi saavuttamatta yksittäisten maanomistajien toiveiden huomioimisen vuoksi. Lopputuloksena nähtäville asetetaan nyt maakuntahallituksen tahdon mukaisesti mahdollistava maakuntakaava, päättää puheenjohtaja Salonen.

Tiedote: Maakuntakaava uudelleen nähtäville

 

Lisätietoja:

Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen 040 5317 628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi
Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jari Salonen, 0440 211 211, jari.salonen@muoviyhdistys.fi