Kuinka jalkauttaa kansainvälisten projektien tuloksia kuntiin ja alueille?

Marko Mälly - 01.03.2016

Swedish Institute SI järjestää kevään aikana koulutusta Itämeren alueen päätöksentekijöille alueilta ja kunnista, kuinka jalkauttaa kansainvälisen yhteistyön tuloksia. Ensimmäinen koulutusjakso järjestettiin Varsovassa 22.-24. helmikuuta 2016. Koulutus tapahtuu osana EU:n Itämeri-strategian toteuttamista. Yhteistyötahoina ovat Itämeri-strategian horisontaalinen toimi ”Capacity” sekä useita Itämeren alueella toimivia alueiden, kuntien ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöjärjestöjä (mukana mm. CPMR:n Itämeri-komissio).

EU:n Itämeri-strategian tavoitteiden saavuttaminen riippuu ennen kaikkea ruohonjuuritason toimijoista. Maakunnat, alueet, kunnat, kaupungit, tutkimus- ja oppilaitokset, järjestöt ja muut organisaatiot sekä elinkeinoelämän edustajat ovat avainasemassa strategian toteutuksessa.

Päijät-Hämeen liitto oli mukana ensimmäisellä koulutusjaksolla pohtimassa kansainvälisen hanketyön tulosten jalkauttamisen haasteita. Marko Mälly Päijät-Hämeen liitosta painotti paneelikeskustelussa hankkeiden tarvelähtöisyyden tärkeyttä ja aluenäkökulmaa: ”Avoin ja rakentava alueellinen yhteistyö eri toimijoiden kesken näkyy hyvissä hakemuksissa. Yhteisen pohdinnan kautta voi myös testauttaa, onko hankkeen toteuttamiselle alueella tai organisaatiossa todellista tarvetta.”

Varsovan paneeli240216
Kuva: Kansainvälisen hanketyön haasteita pohtimassa Varsovassa (vas.) Marko Mälly Päijät-Hämeen liitosta, Jan Lundin Itämeren maiden neuvostosta ja Baiba Liepa Interact -ohjelman yhteyspisteestä Turusta.

Itämeri-strategiaa toteutetaan hankkeilla. Hanketyöstä kiinnostuneen toimijan tärkein lähtökohta on hyvä idea tai ongelma, johon halutaan löytää ratkaisu. Tarpeeksi tarkka tavoitteenasettelu auttaa saavuttamaan hankkeen päämäärät. Hanketyössä erityisen oleellisia ovat hyvät ja asiantuntevat partnerit, joiden kanssa todellisia tuloksia voidaan saavuttaa.

EU:n Itämeri-strategia (The European Union Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) on vuonna 2009 hyväksytty ensimmäinen Euroopan unionin makroaluestrategia. Se on EU:n jäsenvaltioiden ja komission välinen sopimus yhteistyön syventämisestä Itämeren alueella. Strategia koostuu Eurooppa-neuvoston hyväksymästä strategiasta ja EU:n komission jäsenmaiden kanssa laatimasta toimintasuunnitelmasta.

Lue lisää EU:n Itämeri-strategiasta!