Kunnat yksimielisiä – yhteistyösuunnaksi halutaan Helsinki

Maija Väkeväinen - 15.11.2016

Maakunnasta lähti vetoomuskirje pääkaupunkiin, jossa kaikki alueen kunnat pyytävät huomioimaan alueen toiveen: yhteistyösuunta muutettava etelään.

Päijät-Hämeen liitto ja kaikki maakunnan kunnat sekä naapurimaakunnasta Iitti ovat sote- ja maakuntauudistuksesta antamissaan lausunnoissaan yksimielisesti esittäneet, että Päijät-Hämeen maakunnan tulee kuulua eteläiseen, Helsinki-vetoiseen yhteistoiminta-alueeseen.

Perusteina ovat luontainen asiointi, työssäkäynti-alue, liikenneyhteydet, elinkeinopoliittiset ratkaisut, sekä sosiaali- ja terveystoimessa tehtävä kiinteä koulutus- ja tutkimusyhteistyö. Näistä on tehty vuosina 2013-2015 erilliset selvitykset.

Esitys perustuu kuntien ja alueen pitkäjänteiseen strategiseen linjaukseen, jossa on selvitetty laajasti niin sosiaali- ja terveystoimen, asiointi- ja kulkusuuntien sekä elinkeinopoliittisten kasvusuunnan vaikutukset.

Tampereen suuntaa on perusteltu yliopistosairaalapalveluilla. Ne ovat Päijät-Hämeen menoista alle kolme prosenttia, eivätkä siten voi olla peruste pitää Päijät-Häme Tampere- keskeisessä yhteistoiminta-alueessa. Jo nyt yliopistosairaalapalveluista yli kolmannes hankitaan HUS:stä, ja osuus kasvaa koko ajan.

Vaikka Päijät-Häme siirrettäisiin eteläiseen/Helsinki -keskeiseen alueeseen, säilyisi Pirkanmaa  edelleenkin  maan toiseksi suurimpana yhteistoiminta-alueena.

Päijäthämäläiset toivovat, että maakunnan tahtoa kuullaan aidosti ja suuntautuminen etelään linjataan mahdollisimman pian maakuntauudistuksen jatkovalmistelun selkiyttämiseksi.

Lisätietoja

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja
jari.parkkonen(a)paijat-hame.fi puh. 0400 862 977