Lahden eteläisen kehätien rahoituksesta päätettävä kevään budjettiriihessä

Maija Väkeväinen - 24.03.2016

Päijät-Hämeen maakuntahallitus esittää, että

Suomen hallitus tekee päätöksen valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien valtionosuuden rahoituksesta kevään 2016 budjettiriihessä.

Valtatie 12 on elinkeinoelämälle merkittävä päätieyhteys ja sen pahin pullonkaula on Lahden kohdalla.

Ratkaisuna on Lahden eteläisen kehätien rakentaminen, joka siirtää valtatieliikenteen pois kaupungin keskustasta. Eteläinen kehätie on arvioitu erittäin kannattavaksi ja nyt on aika tehdä päätökset tien toteuttamisesta.

Tärkeä poikittaisyhteys

Valtatie 12 Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan ja sen jatkeena valtatie 6 Lappeenrannan suuntaan muodostavat Suomen merkittävimmän poikittaisyhteyden pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhteys on toinen kansainvälisen liikenteen päätieyhteys itärajan rajanylityspaikoille ja merkittävä teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetusreitti. Valtatien 12 kiireellisin parantamistarve on Lahden eteläisen kehätien rakentaminen.

Lisää turvallisuutta

Lahden eteläisellä kehätiellä on merkittäviä positiivisia vaikutuksia sekä valtakunnallisesti että  alueellisesti. Kehätie siirtää raskaan liikenteen ja vaarallisten aineiden kuljetukset pois keskustojen tuntumasta ja tärkeiltä pohjavesialueilta. Kehätie parantaa valtatien pitkämatkaisen liikenteen palvelutasoa ja elinkeinoelämän kuljetusten sujuvuutta ja toimitusvarmuutta. Kehätie luo myös edellytykset tiiviin ja toimivan yhdyskuntarakenteen kehittämiselle Lahden ja Hollolan keskustoissa.

Mahdollistaa elinkeinoelämän kehittymistä

Lahden eteläisen kehätien tarpeellisuutta korostavat sen suuret vaikutukset elinkeinoihin ja työllisyyteen. Tie parantaa yhteyksiä olemassa oleville työpaikka-alueille sekä mahdollistaa uusien elinkeinoelämän alueiden ja logistiikkakeskuksen toteuttamisen. Tien rakentamisen seurauksena arvioidaan syntyvän uusia ja alueelle siirtyviä työpaikkoja yhteensä 4 000 – 5 000.

Kunnat  osallistuvat rahoitukseen

Tiehankkeen kustannusarvio on noin 275 miljoonaa euroa. Tästä Lahden kaupunki ja Hollolan kunta ovat sitoutuneet maksamaan merkittävän 77 miljoonan euron osuuden. Hanke on taloudellisesti kannattava ja sen hyöty-kustannussuhde on 2,0.

Liikennevirasto on Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan kanssa allekirjoittanut aiesopimuksen tien toteutuksesta. Valtatien 12 Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelma on valmistunut vuonna 2016.

Lisätietoja

Jari Parkkonen
maakuntajohtaja
jari.parkkonen@paijat-hame.fi  puh. 0400 862 977