Lähes puoli miljoonaa euroa lisää Päijät-Hämeeseen Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta

admin - 01.06.2017

EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelman seurantakomitea päätti kokouksessaan Helsingissä 23.-24.5.2017 hyväksyä rahoitettavaksi yhteensä 39 kansainvälistä yhteistyöhanketta. Ohjelmasta käytettiin tällä toisella hakukierroksella lähes 90 miljoonan euron EU-rahoitus.

Päijäthämäläiset ovat menestyneet hyvin EU:n Itämeren alueen Interreg-ohjelmassa. Ensimmäisellä hakukierroksella maakuntaan saatiin runsas miljoona euroa, ja nyt päättyneeltä toiselta hakukierrokselta lähes puoli miljoonaa euroa lisää.

Rahoitusta saatiin kahteen uuteen hankkeeseen. Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on mukana Viron maatalousministeriön vetämässä hankkeessa ”Baltic Sea Food”, joka tukee yritystoiminnan kehittämistä lähiruokasektorilla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 2 436 479 euroa, josta LAMK:in osuus on 306 671 euroa. Hankkeessa on partnereita yhdeksästä Itämeren maasta. Päijät-Hämeen liitto on mukana Pohjanmaan liiton vetämässä hankkeessa ”Learning Among Regions on Smart Specialisation”, jolla viedään eteenpäin alueellista älykästä erikoistumista. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1 643 705 euroa, josta Päijät-Hämeen liiton osuus on 162 075 euroa. Hankkeessa on partnereita seitsemästä Itämeren maasta sekä CPMR:n Itämeri-komissio.

Itämeren alueen Interreg-ohjelmasta avataan vielä yksi hakukierros syksyllä 2017. Lisätietoja ohjelmasta www.interreg-baltic.eu

Lisätietoja:
Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
marko.mally@paijat-hame.fi
puh. 044 3719 438