Lausuntopyyntö Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma 2018–2021 luonnoksesta ja siihen liittyvästä ympäristöselostuksesta

Juha Hertsi - 08.09.2017

Päijät-Hämeen maakuntastrategia – ja ohjelma 2018–2021 laadinta on käynnissä. Maakuntavaltuustolle esitetään joulukuun kokouksessa alueiden kehittämisen ja rakennerahastotoiminnan hallinnointilain (7/2014) mukainen maakuntastrategia ja -ohjelma yhdessä asiakirjassa. Maakuntahallitus käsittelee ohjelma-asiaa loka- ja marraskuun kokouksissa.

Päijät-Hämeen maakuntastrategia ja -ohjelma 2018–2021 luonnos on nähtävillä ja kommentoitavissa, jolloin sidosryhmillä ja yleisöllä on mahdollisuus tutustua ohjelmaluonnokseen ja sen ympäristöselostukseen ja esittää niistä mielipiteensä. Asiakirjat ovat nähtävillä liiton toimistolla ja liiton internetin sivuilla www.paijat-hame.fi maakuntaohjelma (linkki).

Lausunnot ja kommentit pyydetään toimittamaan ma 2.10.2017 klo 15 mennessä ensisijaisesti sähköpostitse toimisto@paijat-hame.fi tai tarvittaessa postitse Päijät-Hämeen liitto, PL 50, 15111 Lahti.

Lahdessa 8.9.2017

 

Päijät-Hämeen liitto

Jari Parkkonen

maakuntajohtaja

 

Lisätiedot:

Riitta Nieminen, riitta.nieminen(sp)paijat-hame.fi, puh. 040 508 6526, kehittämisjohtaja

Juha Hertsi, juha.hertsi(sp)paijat-hame.fi, puh. 044 371 9442, aluekehityspäällikkö

Asta Kortesaari, asta.kortesaari(sp)paijat-hame.fi, puh. 044 371 9419 suunnittelusihteeri