Liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpiteet edistyvät hyvin

Maija Väkeväinen - 08.06.2016

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelman (2014) toimenpiteet ovat alkaneet toteutua hyvin, erityisesti viimeaikaisten isojen infrahankkeiden rahoituspäätösten johdosta. Tietyillä osa-alueilla on kuitenkin vielä parantamisen varaa.

Maakunnassa toimii liikennejärjestelmätyöryhmä, jonka yksi tehtävistä on seurata ja edistää suunnitelman toteutumista. Seurantaa tehtiin keväällä 2016 ja toimenpiteiden edistymistä käsiteltiin maakuntahallituksessa 6.6.2016.

Liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutuminen painopistealueittain:

Kestävän liikkumisen edistäminen

Linja-autoliikenteen palvelutaso on parantunut etenkin Lahdessa vuoden 2014 linjastomuutosten ja alkuvuodesta 2016 toteutuneen Matkakeskuksen myötä. Toisaalta junaliikenteen palvelutaso on jopa huonontunut, kun liikenne- ja viestintäministeriö päätti karsia ostoliikenteen vuoroja Lahden ja Riihimäen välillä keväällä 2016.

Päijät-Hämeen saavutettavuuden parantaminen

Saavutettavuus parantuu merkittävästi isojen infrahankkeiden myötä. Merkittävin näistä on valtatien 12 Lahden eteläinen kehätie, jonka rahoituksesta maan hallitus päätti keväällä 2016. Kehätien rakentaminen voi alkaa vuonna 2018. Muita tärkeitä hankkeita ovat kantatie 46:n parantaminen Heinolasta Kouvolaan ja Kimolan kanavan rakentaminen, joiden kummankin toteuttamisesta on jo päätetty.

Liikenneturvallisuuden selkeä parantaminen

Tieliikenneturvallisuuden parantaminen on edistynyt kohtalaisesti kuntien aktiivisen liikenneturvallisuustyön ansiosta. Liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseen tähtääviä infrahankkeita ei ole kuitenkaan juurikaan toteutettu.

Lahden ydinkeskustan vetovoiman kehittyminen

Lahden ydinkeskustan vetovoiman kehittyminenkin näyttää suotuisalta. Taustalla on kaupungin päätökset keskustan liikenteen kehittämisestä, mukaan lukien Aleksanterinkadun uudet järjestelyt. Toriparkin ja Matkakeskuksen liityntäpysäköinnin toteutuminen ovat parantaneet keskustan pysäköintimahdollisuuksia huomattavasti.

Työryhmä edistää ja seuraa liikennejärjestelmän kehittämistä

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmätyöryhmän tehtäviä ovat seurannan ja edistämisen lisäksi maakunnan liikennejärjestelmäkokonaisuuden kehittämisen ohjaaminen sekä kuntien ja valtion välinen vuoropuhelu liikenneasioissa. Kolmesti vuodessa kokoontuva ryhmä käsittelee myös maakuntakaavan liikenneasioita.

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma