Liikennepolitiikkaan toivotaan pitkäjänteisyyttä

Maija Väkeväinen - 18.03.2016

Maakuntajohtajat ovat Suomen liikennejärjestelmästä, logistiikasta ja aluekehittämisestä sekä alueiden kilpailukyvystä vastaavia virkamiehiä. He ovat huolissaan Sipilän hallituksen liikennepolitiikan pitkäjänteisyyden puutteesta koskien suuria, tarpeellisia liikenneinvestointeja.

Panostukset korjausvelan vähentämiseen ja perusväylänpitoon sekä liikenne palveluna –ajatteluun ja digitalisaatioon ovat sinänsä tarpeellisia ja oikeita. Mutta ne eivät korvaa liikenneverkon pitkäjänteiseen kehittämisen tarvetta myös suurten investointien muodossa. Mikäli näin ei tehdä, olemme menettämässä myös TenT-verkon kehittämiseen liittyvää saantoamme Euroopan unionista.

Osaltaan tilanteeseen on vaikuttanut myös liikennepoliittisista selonteoista luopuminen. Muoto ei kuitenkaan ole nyt olennaista, vaan se, että nopeasti luodaan yhteinen näkemys lähivuosien suurten liikennehankkeiden tarpeesta ja priorisoinnista. Yhteinen näkemys antaa pohjan suunnittelulle, valmistelulle ja myös uusien rahoitusmallien kehittämiselle.

Koko EU alue, Suomi mukaan lukien, kärsii investointien puutteesta. Pitkäjänteinen suunnittelu liikennehankkeiden osalta takaa Suomelle investointeja tulevaisuuteen.

Maakuntajohtaja Jari Parkkonen toteaa viime päivien tapahtumienkin valossa, että kehätien toteuttamiseen tulisi osoittaa määrärahat jo tulevassa hallituksen kehysriihessä. Asian pitkittyminen vuosikymmenillä on monilla tavoin tullut kaupunkirakenteen pullonkaulaksi. Kehätien merkittävyyttä alueelle kuvaa hyvin se, että Lahden kaupunki ja Hollolan kunta ovat sitoutuneet rahoitukseen 77 miljoonalla eurolla, jotta tielinja saataisiin uusiksi, tähän kädenojennukseen tulisi valtion nyt tarttua.

Lisätietoja

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja
jari.parkkonen(a)paijat-hame.fi, puh. 0400 862 977