Liikkumisen tavat muuttuvat hitaasti Päijät-Hämeessä ja valtakunnallisesti, alueelliset erot suuria

Maija Väkeväinen - 08.03.2018

Suomalaiset liikkuvat pitkälti samalla tavalla kuin 6 vuotta sitten, kertoo tuore henkilöliikennetutkimus. Alueelliset erot liikkumistavoissa ovat kuitenkin suuria.

Liikkumisen tunnusluvut ovat pysyneet pitkälti ennallaan. Vuonna 2016 päijäthämäläiset tekivät kotimaassa keskimäärin 3,0 matkaa vuorokaudessa, kulkivat 40 kilometriä ja käyttivät aikaa liikkumiseen tunnin ja 13 minuuttia vuorokaudessa. Valmistunut tutkimus tehtiin valtakunnallisesti ja Päijät-Häme oli mukana lisäotoksella.

Useimmiten alla on auto

Päijät-Hämettä tarkasteltaessa kulkupelinä matkoilla on useimmiten auto (45% matkoista), auton kyydissä matkustajana tehtiin 16% matkoista. Pyörällä, kävellen tai julkisilla kulkuvälineillä tehtiin 37% matkoista.

”Kestävien kulkutapojen – eli pyöräilyn, kävelyn ja joukkoliikenteen – osuudessa Päijät-Häme häviää suurille kaupunkiseuduille. Päijät-Hämeen tarkastelussa on kuitenkin mukana koko maakunta toisin kuin muilla seuduilla. Jos tarkastellaan Lahden, Heinolan, Orimattilan, Hollolan ja Asikkalan muodostamaa kaupunkiseutua, taakse jäävät muun muassa Turun ja Oulun seudut.”, kertoo erityisasiantuntija Tapio Ojanen Päijät-Hämeen liitosta. ”Tampereen seudun kanssa päästään suurin piirtein tasoihin ja Helsingin seutu on omassa luokassaan kestävien kulkutapojen 50% osuudella matkoista.”, Ojanen jatkaa.

Päijät-Hämeen luvut ovat hyvin samankaltaisia kuin koko maata tarkasteltaessa. Valtakunnallisesti kulkutavat ovat muuttuneet hieman aiemmasta: Henkilöautomatkat ovat aiempaa pidempiä ja joukkoliikennematkat aiempaa lyhyempiä.

”Huolimatta siitä, että erilaisten liikkumispalveluiden valikoima on kasvamassa, tavat ovat toistaiseksi melko vakiintuneita. Lisäksi liikkumisen alueelliset erot ovat suuria erityisesti kestävien liikkumismuotojen eli jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kulkutapaosuuksissa”, kertoo Liikenneviraston kestävän liikkumisen asiantuntija Tytti Viinikainen. ”Erojen taustalla vaikuttavat seudun koko, joukkoliikenteen järjestämismahdollisuudet, alue- ja yhdyskuntarakenne ja ikärakenne. Myös pitkäjänteinen pyöräilynedistämistyö näkyy siinä, että eri seuduilla pyöräilyn osuudet vaihtelevat.”

Vaihtoehdoista ollaan kuitenkin tietoisia. Koko maassa keskimäärin 34 prosentille matkoista olisi vastaajien itsensä mukaan löytynyt vaihtoehtoinen kulkutapa. Henkilöautoilijoista 15 prosenttia näki kestävät liikkumismuodot automatkalleen vaihtoehtoisina. Kaikkiaan 44 prosenttia suomalaisista kertoi käyttävänsä joskus kimppakyytiä. Useimmin kimppakyyti valittiin harrastuksiin liittyvillä matkoilla.

”Voimmekin vetää johtopäätöksen, että kestäviä liikkumismuotoja on edelleen tarpeen yhteistyössä edistää, jotta päästään Suomelle asetettuihin liikenteen ilmastotavoitteisiin. Toistaiseksi kestävien liikkumismuotojen osuudet eivät ole merkittävästi kasvaneet valtakunnallisella tasolla. Potentiaalia asialle on kuitenkin olemassa”, Viinikainen summaa.

Eniten liikuttaa vapaa-aika

Noin neljäsosa suomalaisten ja päijäthämäläisten kotimaanmatkoista liittyy työhön tai koulutukseen, yli kolmasosa vapaa-aikaan, vajaa kolmasosa ostoksiin ja asiointiin ja kymmenesosa kyyditsemiseen ja saattamiseen.

Päijät-Hämeen sisällä alueelliset erot liikkumisessa ovat suuria. Harvaan asutulla maaseudulla asuvat kulkevat keskimäärin 64 kilometriä vuorokaudessa. Lahden ja Heinolan sisemmillä kaupunkialueilla asuvat kulkevat vastaavasti 37 kilometriä.

Miten tutkimus tehtiin? 

Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus on vuodesta 1974 alkaen noin kuuden vuoden välein toteutettu kyselytutkimus. Tutkimus antaa yleiskuvan suomalaisten liikkumisesta ja henkilöliikennematkojen väestöryhmittäisistä, ajallisista ja alueellisista eroista.

Henkilöliikennetutkimus on ympärivuotinen ja se kattaa kaikki viikonpäivät ja vuodenajat. Uusimmassa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten liikkumista ajanjaksolla 1.1.–31.12.2016. Tutkimukseen oli mahdollista vastata puhelimitse, verkossa ja kirjeitse. Vastausaste oli 44 prosenttia. Kaikkiaan tutkimukseen vastasi yli 30 000 suomalaista.

Henkilöliikennetutkimukseen osallistui ensimmäistä kertaa kaupunkiseutuja omilla lisäotoksillaan. Mukana olivat Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun seudut, Joensuun ydinkaupunkiseutu, Päijät-Hämeen maakunta, Riihimäen seutukunta, Salo, itäinen Uusimaa ja läntinen Uusimaa. Tutkimus tehtiin kaikilla seuduilla yhtaikaa.

 

Lisätietoja:

Lisätietoja tutkimuksesta ja kaikki tutkimusjulkaisut ovat saatavissa verkko-osoitteessa www.hlt.fi.

Päijät-Hämeen lisäotanta:

Tapio Ojanen, erityisasiantuntija , Päijät-Hämeen liitto, p. 044 371 9459

Valtakunnallinen tutkimus:

Tytti Viinikainen, kestävän liikkumisen asiantuntija, liikennevirasto, p. 029 534 3920

Valtakunnallisen ja seutukohtaisten raporttien lisäksi aineistosta on laadittu teemoittaisia faktakortteja, jotka koskevat pyöräilyä, joukkoliikennettä, liikkumispalveluiden potentiaalia ja työmatkoja.