Maakuntahallinnon projektisuunnitelman valmistelu

Maija Väkeväinen - 22.03.2017

Väliaikainen maakuntahallinto aloittaa toimintansa sen jälkeen, kun eduskunnalle annetut sote- ja
maakuntalait sekä valinnanvapauslait on hyväksytty. Alkuperäisen suunnitelman mukaan
väliaikaisen maakuntahallinnon piti aloittaa 1.7.2017. Jos lakien hyväksyminen viivästyy, viivästyy
myös maakuntahallinnon aloitus.

Maakuntahallintoa koskevaa projektisuunnitelmaa laatimaan on asetettu työryhmä, johon kuuluvat
projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén PHHYKYstä, projektikoordinaattori Ville Majala Päijät-Hämeen liitosta sekä yksikön päällikkö Riitta Turunen Hämeen ELY-keskuksesta. Työryhmässä toimivat myös maakuntajohtaja Jari Parkkonen sekä sote-muutosjohtaja Jouko Isolauri.

Alustava ehdotus projektisuunnitelmaksi käsitellään maakuntahallituksessa kesäkuun 2017
loppuun mennessä, kuitenkin viimeistään sote- ja maakuntalakien hyväksymisen jälkeen.
Lopullisen projektisuunnitelman hyväksyy myöhemmin väliaikaishallinto.

Lahti 22.3.2017

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja
Francis McCarron, hallituksen puheenjohtaja, PHHYKY
Jouko Isolauri, muutosjohtaja, PHHYKY