Maakuntahallituksen kausi käynnistyi vilkkaalla kokouksella

Maija Väkeväinen - 02.10.2017

Uusi maakuntahallitus kokoontui tänään ensimmäiseen kokoukseensa, ja sai heti käsiteltäväkseen strategialuonnoksen sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018 – 2020.

Jäsenkuntien maksuosuus v. 2018 on sama kuin tänä vuonna. Myös vuosien 2019 ja 2020 kasvu on 0 % edellyttäen, että maakuntauudistuksen rahoitus ja lainsäädäntö etenevät suunnitellulla tavalla. Talousarvioluonnokseen sisältyvät Yliopistokampuksen rahoitus, kansainvälisten hankkeiden ja maakuntauudistuksen valmistelun kustannuksia. Maakuntahallitus lähettää toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vuoden 2018 talousarvioluonnoksen kuntiin lausunnoille.

Maakuntauudistukselle poliittinen ohjausryhmä

Ohjausryhmä seuraa ja ohjaa uudistuksen maakunnallisten tavoitteiden toteuttamista sekä yhteensovittaa tarvittaessa valtakunnallisia ja maakunnan omia linjauksia.  Ohjausryhmän kokoonapano on sama kuin maakuntahallitus, mutta sitä täydennetään vasemmistoliiton edustajalla ja maakuntavaltuuston puheenjohtajistolla.

Iitti osaksi Päijät-Hämettä

Iitin kunta siirtyy Päijät-Hämeeseen vuoden 2020 alusta, mutta vaaliteknisesti se on osa Päijät-Hämettä jo kesästä 2018 alkaen, joten Iitin kunnan asukkaat äänestävät Päijät-Hämeen maakuntavaaleissa lokakuussa 2018. Kymenlaakson liitto hoitaa kuitenkin vielä ensi vuoden loppuun saakka lakisäteiset maakunnan liiton tehtävät Iitin osalta.

Mika Kari, maakuntahallituksen pj.

Päijät-Hämeen maakuntahallituksen päätöksellä Iitin kunnan edustaja osallistuu maakuntauudistuksen poliittisen ohjausryhmän sekä maakuntahallituksen kokouksiin puheoikeudella. Hallituksen puheenjohtaja Mika Kari toivottaa Iitin tervetulleeksi ja pitää ehdottoman tärkeänä sen mukana oloa jo ennen virallista siirtymistä. Hän edellyttää, että maan hallitus päättää kunnan tilanteesta mahdollisimman pian. Kahdessa maakunnassa toimiminen vie voimavaroja ja hankaloittaa toimintaa. Hyvinvointikuntayhtymän omistajakuntana Iitti integroituu jo nyt luontevasti Päijät-Hämeeseen.

Kansanedustaja Mika Kari palasi tauon jälkeen maakuntahallituksen puheenjohtajaksi ja iloitsi ensimmäisen kokouksen hyvästä hengestä sekä  strategialuonnoksen  ja maakuntauudistuksen rakentavasta keskustelusta.  Hallitus kokoontuu kuluvan vuoden aikana vielä kahdesti: maanantaina 13.11.2017 ja 4.12.2017 Maakuntatalossa Lahdessa.

Maakuntavaltuuston syyskokous on 27.11.2017.

 

Lisätietoja:

Mika Kari, maakuntahallituksen pj. mika.kari@eduskunta.fi   puh. 09 432 3066

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, jari.parkkonen@paijat-hame.fi   puh. 0400 862 977