Maakuntahallitusten puheenjohtajat ottivat kantaa sote- ja aluehallintouudistusten valmisteluun

Maija Väkeväinen - 28.09.2015

Maakuntien liittojen hallitusten puheenjohtajat antoivat oman kannanottonsa sote- ja aluehallintouudistusten valmistelusta. Päijät-Hämeen maakuntahallituksen puheenjohtaja Jari Salonen pitää yksimielistä kannanottoa  hyvänä sen parlamentaarisen valmistelun vuoksi, kaikkien puolueiden edustajat ovat olleet työssä mukana. Lisäksi  ajankohta on osuva, koska maan hallitus on ilmoittanut tekevänsä itsehallintoalueista päätöksen kuukauden sisällä.

Maakuntien mielestä itsehallintoalueet pitää perustaa jo alusta alkaen monitoimialaisiksi siten, että niihin tulee muitakin kuin sote-asioita. Ylikunnallisten tehtävien hoitaminen järjestyisi luontevimmin monitoimialaisilla itsehallintoalueilla.

Alueiden kehittämiseen liittyvät tehtävät tulee koota itsehallintoalueille, kun taas laillisuusvalvontaan sekä  oikeusharkintaa sisältäviin lupiin liittyvät asiat jäädä valtiolle. Valtion aluehallintoa tulee samassa yhteydessä koota ja keventää. Salosen mukaan Päijät-Hämeen kuntien ja maakuntaliiton osalta tärkeää on, että uudistuksen toteutuessa eri hallinnon tasoille luodaan tarkoituksenmukainen työnjako ja päällekkäisiä hallinnollisia rakenteita puretaan.

Maakuntien mielestä itsehallintoalueiden pitää olla sellaisia, että ne tarjoavat luontevan pohjan kansalaisten osallistumiselle ja vaikuttamiselle sekä tehtävien järjestämiselle. Aluejaon lukumäärässä on huomioitava luontaiset asiointisuunnat ja talousalueet, alueidentiteetti sekä palveluiden saavutettavuus. Uudistuksen tulee yksinkertaistaa ja virtaviivaistaa hallintoa. Maakuntien liittojen vahva hallinnon, rakenteiden ja alueiden asiantuntemus tulee hyödyntää uudistuksen valmistelussa.

Jos hallitusohjelman mukaiset itsehallintoalueet toteutuvat, kyseessä lienee Suomen itsenäisyyden ajan suurin julkishallinnon uudistus, mutta tarpeellinen sellainen. Siksi on tärkeää, että prosessin aikana kuntien kuuleminen varmistetaan, toteaa Jari Salonen.

Lisätietoja

Jari Salonen, maakuntahallituksen puheenjohtaja, Päijät-Hämeen liitto
puh. 0440 211 211 jari.salonen(a)muoviyhdistys.fi

Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, Päijät-Hämeen liitto
puh. 0400 862 977 jari.parkkonen(a)paijat-hame.fi