Maakuntakaavaehdotus korjataan laitettavaksi uudelleen nähtäville

Tanja Gangsö - 14.12.2015

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jari Salonen:

Tavoitteena mahdollistava maakuntakaava

Maakuntahallitus ja –valtuusto ovat halunneet luoda Päijät-Hämeen maakuntakaavasta mahdollistavan maakuntakaavan. Vastuullinen virkamieskunta on tehnyt kuntien sekä yksityisten intressitahojen kanssa hyvää yhteistyötä tämän tavoitteen eteen, ja työn jälki on ollut hyvää. Vastineiden ja muistutusten johdosta kaavaan on tehty niin merkittäviä muutoksia, että se asetetaan uudestaan nähtäville. Uudesta prosessista huolimatta kaikki tähän mennessä tehdyt muistutukset ja valitukset otetaan huomioon, joten niitä ei tarvitse tehdä uudestaan. Edelleen tavoitteena on luoda Päijät-Hämeeseen maakuntakaava, joka mahdollistaa maakunnan positiivisen kehityksen ja joustavan maapolitiikan.

Maakuntahallitus käsitteli tänään kokouksessaan kevät-kesällä nähtävillä olleesta maakuntakaavaehdotuksesta saadun palautteen vastineet ja niiden pohjalta esitetyt toimenpiteet. Ympäristöministeriön ja muiden viranomaisten kanssa lokakuun lopulla pidetyn viranomaisneuvottelun lopputulema oli, että kaavaehdotus olisi syytä laittaa uudelleen nähtäville. Maakuntahallitus totesi, että erityisesti uusi tielinjaus Uudessakylässä sekä uusi voimalinjamerkintä Hennasta Pennalaan ovat maanomistajien kannalta tärkeitä syitä laittaa kaava uudelleen nähtäville. Muita yksittäisiä korjauksia hyväksyttiin lisäksi useita. Lue lisää.

Hyväksytty palautteen yhteenveto, joka sisältää vastineet ja toimenpiteet, on nähtävissä liiton kotisivuilla osoitteessa: http://www.paijat-hame.fi/maakuntakaava/maakuntakaava-2014-valmistelussa/ . Palautteen yhteenveto toimitetaan muistutusten ja lausuntojen antajille.

 

Lisätietoja asiasta antavat:

Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen 040 5317628, riitta.vaananen@paijat-hame.fi

Maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen 044 7747060, mirja.karila-reponen@paijat-hame.fi

Erityisasiantuntija Tapio Ojanen 044 3719459, tapio.ojanen@paijat-hame.fi