Maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät Lahdessa

Tanja Gangsö - 07.10.2016

MAAKUNTAKAAVOITUKSEN NEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA

Ympäristöministeriö ja maakuntien liitot ovat järjestäneet vuosittain maakuntakaavoituksen neuvottelupäivät eri maakunnissa ja tänä vuonna ne järjestettiin ensimmäistä kertaa Lahdessa 5.-6.10. Neuvottelupäivät vietettiin nyt 17. kerran ja olivat kaksipäiväiset.

Neuvottelupäivät avasi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Muuttuvasta maakunnan suunnittelusta ja maakuntauudistuksesta puhuivat maakuntajohtaja Jari Parkkonen sekä aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski. ELY-keskuksen mietteitä alueiden käytöstä esitteli Tommi Muilu ja Lahden kaupungin näkökulmaa Olli Alho. Päijät-Hämeen maakuntakaavoitusta sekä maakuntakaavoituksen ja yleiskaavoituksen suhdetta esittelivät Riitta Väänänen, Mirja Karila-Reponen ja Tapio Ojanen Päijät-Hämeen maakuntaliitosta sekä Johanna Palomäki Lahden kaupungilta ja tässä yhteydessä myös Suvi Nirkko esitteli mielenkiintoista Hennan aluetta osana maakuntakaavoitusta.

Maakuntakaavoituksen kehittämishankkeita esiteltiin seuraavana päivänä. Pasi Pitkänen Pohjois-Karjalan liitosta esitteli biotalouden alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia, maakuntakaavan harmonisointi -hanketta Lena Hallin-Pihlatie SYKEstä, maakuntakaavoituksen digiloikkaa Antti Saartenoja Etelä-Pohjanmaan liitosta sekä SYKEn yhdyskuntarakenteen barometri  –hankketta Antti Rehunen. Liikenteen ja alueidenkäytön suunnittelun haasteita esittelivät Jorma Mäntynen WSP Finland Oy:stä sekä Seppo Serola Liikennevirastosta.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamista ja valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta sekä muita aluehallinnon uudistamiseen liittyviä lainsäädäntöhankkeita esittelivät Timo Turunen, Matti Vatilo, Ulla Koski sekä Tiina Tihlman ympäristöministeriön ajankohtaisten asioiden esittelyssä.

Osallistujamäärä ja runsas keskustelu aiheiden ympärillä sekä positiivinen palaute osoittivat neuvottelupäivien onnistuneen hyvin.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriö, Sanna Jylhä, sanna.jylha@ymparisto.fi

Päijät-Hämeen liitto, Riitta Väänänen, riitta.vaananen@paijat-hame.fi