Maakuntauudistuksen väliaikaishallinnon rakenne selvillä

Ville Majala - 05.06.2017

Maakuntahallitus päätti Päijät-Hämeen väliaikaisen valmistelutoimielimen rakenteesta ja käsitteli Päijät-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksen projektisuunnitelmaa kokouksessaan 5.6.

Päijät-Hämeen sote- ja maakuntauudistuksena valmistelu käynnistyy lakien hyväksymisen jälkeen. Päijät-Hämeeseen nimettävän väliaikainen valmistelutoimielimen valmistelee toimintaa ja taloutta maakunnan kokonaisuuden näkökulmasta. Väliaikainen toimielin nimetään maakuntahallituksen hyväksymän rakenteen mukaisesti seuraavista organisaatioista: Päijät-Hämeen liitto, Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE-toimisto, Päijät-Hämeen pelastuslaitos sekä edustajat jokaisesta maakunnan kunnasta ja Iitistä. Jäseninä toimivat viranhaltijat pysyvät virkasuhteessa omiin organisaatioihinsa. Lähettävä organisaatio maksaa työstä aiheutuvat kulut. Valmistelutoimielimen jäsenet käyttävät toimielimessä itsenäisesti toimivaltaansa ja hoitavat tehtäviään maakunnan yleisen edun näkökulmasta. Jäsenet eivät ole tässä tehtävässä työnantajansa edunvalvojia. Henkilöjäsenet valmistelutoimielimeen päätetään elo-syyskuussa.

Päijät-Hämeessä väliaikaishallinnolle muodostetaan lisäksi poliittinen luottamushenkilöistä koostuva seurantaryhmä. Samankaltaiseen ratkaisuun on päädytty monessa muussakin maakunnassa. Poliittisen seurantaryhmän kokoonpanosta päätetään samassa yhteydessä kun muidenkin ylikunnallisten luottamushenkilöiden paikkajaosta.

Päijät-Hämeessä varaudutaan väliaikaishallintoon ennen virallisen vaiheen alkamista ja valmistelutoimielin kokoontuukin kesäkuun lopulla valmistelemaan väliaikaishallintoon siirtymistä. Väliaikaishallinnon vaihe jää lyhyeksi, sillä viralliseen väliaikaishallintoon siirrytään lakien tultua hyväksytyksi eduskunnassa. Väliaikaishallinto vaihe kestää vaaleilla valittavan uuden maakuntavaltuuston valintaan asti. Ennen ensimmäisiä maakuntavaaleja sekä uuden maakuntavaltuuston ja -hallituksen nimeämistä (tammikuussa 2018) päätökset maakunnan puolesta tehdään maakunnan väliaikaishallinnossa. Maakuntien perustaminen ja väliaikaishallinnon asettaminen tapahtuu sote- ja maakuntauudistuksen voimaanpanolain nojalla.

Maakuntauudistuksen projektisuunnitelma arvioitavaksi kesällä

Projektisuunnitelmaa on valmisteltu laajasti uuteen maakuntaan siirtyvien organisaatioiden ja kuntien kanssa. Suunnitelma julkaistaan kuntalaisille ja kaikille kiinnostuneille kommentoitavaksi kesällä Päijät-Hämeen maakuntauudistukselle avautuvilla kotisivuilla. Projektisuunnitelma on käsikirja maakuntauudistuksen valmisteluun ja se tarkentuu valmistelun edetessä.

Lisätiedot:

Päijät-Hämeen liitto, Jari Parkkonen, maakuntajohtaja, p. 0400 862 977