Maakuntauudistuksen valmistelijat Päijät-Hämeessä

Maija Väkeväinen - 14.11.2017

Maakuntauudistuksen valmistelua Päijät-Hämeessä ohjaavat maakuntauudistuksen ohjausryhmä (VATE) sekä poliittinen ohjausryhmä. Käytännön valmistelutyöstä vastaa muutosjohtaja Seppo Huldénin johdolla Päijät- Hämeen liitossa sijaitseva projektitoimisto.

Projektitoimistossa ovat jo aiemmin aloittaneet projektikoordinaattori Ville Majala, toimistosihteeri Sari Mertsalmi sekä projektipäällikkö Arja-Tuulikki Wilén.

Osto- ja palvelusopimuksin valmistelutyöhön osa-aikaisesti osallistuvat johtava controller Anu Mäkelä (Lahden kaupunki), asiantuntija Aapo Pispa (Asikkalan kunta,) hallintojohtaja Veli Penttilä (HYKY) ja asiakkuuspäällikkö Riikka Järvinen (ELY) sekä ict:n valmistelusta vastaavat tulosaluejohtaja Petri Pekkala (HYKY) ja palvelupäällikkö Nelli Hakkarainen (Provincia).

Lisäksi valmisteluun osallistuu oman työnsä ohella osa Päijät-Hämeen liiton ja Hämeen ELY-keskuksen vakituisesta  henkilöstöstä.

Projektitoimistoon palkataan työntekijöitä koko-tai osa-aikaisesti ja rekrytoinnit alkavatkin nyt heti, kun muutosjohtaja saatiin eilen valittua. Avoinna oleviin tehtäviin voivat hakea tulevaan maakuntaan siirtyvien  organisaatioiden sekä Päijät-Hämeen kuntien (ml. Iitti) henkilökunta. Näin varmistetaan että valmisteluun saadaan kattavasti osaamista ja kokemusta siirtyvistä organisaatioista. Tarvittaessa sisäisen haun ohella voidaan käyttää myös ulkoista hakua.

Valmisteluhenkilöstön tehtävät ovat määräaikaisia ja jatkuvat aluksi kesäkuuhun 2018. Tarkoituksena kuitenkin on, että tehtävät jatkuvat valtion rahoituksen varmistuttua automaattisesti kesäkuun jälkeen  vuoden 2018 loppuun ja mahdollisesti vielä vuodelle 2019.

”Maakuntahallituksen eilen sopimilla rekrytoinnin pelisäännöillä ja rekrytoinneilla saadaan vahvistettua maakuntauudistuksen valmistelua, jota Päijät-Hämeessä on tehty pitkälti virkatyönä ja oman työn ohella. Muuhun Suomeen verrattuna lisäresurssit ovat olleet erittäin vähäisiä, vaikka rahoitus tulee valtiolta. Lisäksi on huomionarvoista, että nämä periaatteet on valmisteltu yhdessä maakunnan toimijoiden ja henkilöstöjärjestöjen kanssa”toteaa maakuntajohtaja Jari Parkkonen.

www.uusiph.fi

Lisätietoja

Jari Paakkunainen, hallintojohtaja
puh. 044 719 455  jari.paakkunainen@paijat-hame.fi