Maakuntauudistuksen valmistelu käynnistyy

Maija Väkeväinen - 27.05.2016

Uusien maakuntien esivalmistelu alkaa Päijät-Hämeessä ja uudistusta valmistellaan yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Maakuntajohtaja Jari Parkkonen kertoo, että valmistelu ehdittäneen aloittaa ennen lomia  mutta varsinainen työ alkaisi näillä näkymin elokuussa. Päijät-Hämeen liitto kutsuu koolle esivalmistelun yhteensovittamisesta vastaavat maakunnalliset toimijat. Valmistelutyöhön osallistuvat myös henkilöstön edustajat.

Parkkonen toteaa, että nyt käynnistyvässä valmistelussa on kyse ei-sotesta, mutta hän korostaa sotepuolen tärkeyttä myös tässä työssä, jotta edessä olevat ratkaisut voidaan sovittaa yhteen . Työ saa tarkemmat raamit, kun maakuntalaki julkaistaneen ennen lomia. Valmistelua varten nimetään ohjausryhmä ja muutos- tai projektinjohtaja.

Yhteinen valmistelu

Maakuntauudistuksen toimeenpanoon osallistuvat tasapuolisesti edustettuina maakuntien liitot, ELY-keskukset, TE-toimistot, kunnat, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit, keskeisten kuntayhtymien johto sekä maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat. Muutostyöhön osallistuvat myös aluehallintovirastot.

Sote-uudistuksen toimeenpanon alueellisesta valmistelusta on tulevissa maakunnissa sovittu erikseen. Nyt käynnistyvä maakuntien toiminnan käynnistämisen esivalmistelu ei muuta sote-uudistuksen toimeenpanon alueellista valmistelua.

Maakunta- ja sote-uudistus toimeenpannaan neljässä vaiheessa

Maakunta- ja sote-uudistuksen toimeenpano tapahtuu neljässä vaiheessa:

  • esivalmistelu (sote-järjestämislain ja maakuntalain voimaantuloon 1.7.2017 saakka)
  • maakunnan toimintaa valmisteleva väliaikaishallinto (aloittaa 1.7.2017)
  • maakunnan käynnistymisvaihe (maakuntavaltuuston vaalit 1/2018, toimikausi alkaa 1.3.2018)
  • uuden maakunnan ensimmäinen varsinainen toimintakausi (1.1.2019 alkaen)

Valtiovarainministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö lähettivät 26.5.2016  maakuntauudistuksen toimijoille kirjeen uusien maakuntien monitoimialaisen toimeenpanon esivalmistelun käynnistämisen tueksi.