Maakuntavaltuusto edellyttää kuntien yhteisen tahdon noudattamista

Ville Majala - 02.12.2016

 

maakuntavaltuusto_02122016

Päijät-Hämeen alue on yksimielisesti esittänyt useaan eri otteeseen, että sen tulisi kuulua Helsinki-keskeiseen, eteläiseen yhteistoiminta-alueeseen. Esitys perustuu kuntien ja alueen pitkäjänteiseen strategiseen linjaukseen, jossa on selvitetty laajasti niin sosiaali- ja terveystoimen, asiointi- ja kulkusuuntien sekä elinkeinopoliittisten kasvusuunnan vaikutukset.

Uusimaa/Helsinki on alueellemme luonteva suunta, ja käytännössä Päijät-Hämeen ja sote-yhtymän yhteistyö on kääntynyt yhä enemmän Uusimaa/Helsingin suuntaan. Päijät-Hämeen päivystyssairaalan suurimmat maakunnan ulkopuoliset potilasryhmät tulevat jo nyt Uusimaa/Helsinki keskeisen HYKS-ervan alueelta.  Päijät-Hämeen sote-yhtymä on täysipainoisesti maakuntalain pohjaesityksessä ja maakuntauudistuksessa, vaikkakin epävirallisesti, mukana lähes kaikessa Uusimaa/Helsinki yhteistyössä.

Meneillään oleva valmistelu ilman uutta valtionhallinnon linjausta ohjaa Päijät-Hämettä Pirkanmaa/Tampereen alueen yhteistyöhön vastoin alueen tahtoa. Lisäksi on hyvä korostaa, että yliopistosairaalamenot ovat tulevasta Päijät-Hämeen maakunnan menobudjetista noin kolme prosenttia, eikä sen tulisi olla ainoa suuntautumista määrittävä tekijä ja Pirkamaa/Tampereen alue, olisi Päijät-Hämeen siirronkin jälkeen toiseksi suurin yhteistoiminta-alue.

Maakuntavaltuusto on vuosittain muodostanut poliittisen tahdon kulloinkin tärkeästä painopisteestä.