Maakuntien liittojen paikkatietoyhteistyö saa jatkoa

Maija Väkeväinen - 12.11.2015

Päijät-Hämeen liitto on mukana kahdessa piakkoin käynnistyvässä kehityshankkeessa yhdessä muiden maakuntaliittojen ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa.

Maakuntakaavojen tietosisällön ja ulkoasun yhdenmukaistamiseksi ollaan aloittamassa kahta yhteistyöprojektia: Maakuntakaavojen harmonisointihanketta (HAME) sekä sen alihanketta, Maakuntakaavojen harmonisoinnin visualisointihanketta. Hankekokonaisuus jatkaa Varsinais-Suomen liiton vetovastuulla ollutta LOUSPIRE-yhteistyöhanketta (2011–2013), jossa maakuntakaavat vietiin EU:n INSPIRE-direktiivin vaatimaan muotoon ja parannettiin samalla aineistojen saatavuutta.

– Kun lähes kaikki maakuntakaavat saatiin edellisessä yhteistyöhankkeessa kerättyä yhteen, oli helpompi nähdä, mitä eroja ja yhtäläisyyksiä kaavoissa on. Samalla myös havaittiin, että käyttäjän kannalta merkintöjen kirjo aiheuttaa tulkintavaikeuksia. Siksi harmonisointityö on tärkeää, kertoo Varsinais-Suomen liiton paikkatietoyhteistyön koordinaattori Sanna Jokela.

HAME-hankkeessa tavoitteena on edelleen helpottaa ja tehostaa maakuntakaavatietojen sujuvaa käyttöä ja hyödyntämistä eri toimijoiden kesken. Kaksivuotiseksi suunnitellussa hankkeessa laaditaan maakuntakaavoituksen harmonisointiin tähtäävä tietomalli ja opas, koulutetaan maakuntien liittojen kaavoittajat noudattamaan ohjeistusta sekä luodaan kaavamerkintöjen visualisointikirjasto tukemaan yhteismitallista kaavatyötä.

Hanke on myös kansainvälisesti merkityksellinen, sillä INSPIRE-direktiivin mukaiset tietotuotemäärittelyt vaativat testausta ja kommentointia. Direktiivin velvoitteista johtuen maakuntien liittojen tulisi viimeistään vuoden 2020 lopussa tarjota kaava-aineistojaan verkossa harmonisoidusti direktiivin mukaisessa tietomallissa. Jotta harmonisointiin tähtäävät toimenpiteet tulevat osaksi liittojen vakioitua aineistontuotantoprosessia, on harmonisointityö luontevinta tehdä sillä tasolla, millä aineistoa tuotetaan. Järkevillä ratkaisuilla sekä INSPIRE-direktiivin vaatimukset että kansalliset tietotarpeet voidaan huomioida samanaikaisesti.

Lisätietoja

Mari Lång-Kauppi
erityisasiantuntija (DI, VTM)
puh. 044 3719437  mari.lang-kauppi@paijat-hame.fi