Maaseutuohjelma etenee Päijät-Hämeessä – tukea mm. paikalliskulttuurille, matkailuun ja yritystukiin

Juha Hertsi - 28.10.2016

Hämeen ELY-keskuksen uutiskirjeestä:

https://kehaemail.sst.fi/messages/view/1513/22299/180e08f35a8dbf321371376b0ea48bf5

Maaseutuohjelman mahdollisuuksia

Mitä yhteistä on huoneteatteritilan rakentamisella, vaellusreitistön ja maaseutumatkailun kehittämisellä tai kyläkirjan toteuttamisella? Muun muassa tällaiset kulttuuriin ja matkailuun liittyvät toimet ovat saaneet rahoitusta maaseuturahastosta.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman avulla maaseutua voidaan kehittää monenlaisilla ideoilla ja toimilla, jotka parantavat alueen palveluja ja viihtyisyyttä. Maaseuturahaston tukea voi saada sekä yhteisöllisiin hankkeisiin että yritystukiin. Tukea myöntävät Leader-ryhmät ja ELY-keskus riippuen yrityksen tai hankkeen koosta ja sijainnista sekä toimenpiteiden kustannuksista. Hankkeita voi toteuttaa paikallisesti, alueellisesti tai alueiden välillä, mutta myös valtakunnallisesti tai kansainvälisesti.

Maaseuturahastosta voidaan tukea tietyin ehdoin myös kulttuuria ja maaseutumatkailua, Hämeenraitin tiedottaja Ulla Harju mainitsee.

Hämeen ELY-keskuksen yksi alueellisen maaseutuohjelman painopiste on matkailu ja siihen liittyvä palveluliiketoiminta. Läpileikkaavana teemana taas on yrittäjyys. Rahoitusta ovatkin saaneet erilaiset matkailuhankkeet, joissa kehitetään alueen elinkeinoja ja vetovoimaisuutta. Yhteisöllistä hankerahoitusta voivat hakea muun muassa erilaiset yhdistykset, seurat ja oppilaitokset.

Jokioisten Museorautatie on suosittu matkailukohde. Museorautatieyhdistys on saanut tukea maaseuturahastosta muun muassa yleisö-wc:n tekoon, hallin rakentamiseen sekä energiataloudellisuuden parantamiseen. – Kuva: Ulla Harju.

  • Esimerkiksi Mennään metsään -hankkeessa kehitetään Päijät-Hämeen vaellusreitistöä ja samalla tarkoituksena on kasvattaa alueen elinkeinoa. Päijät-Hämeen kansainvälisen tuotekehitys- ja markkinointihankkeen kohderyhmän muodostavat puolestaan pienet maaseutumatkailuyritykset, Harju kertoo.

Leader-tukea myönnetään sekä yhteisöllisiin kehittämishankkeisiin että investointeihin. Tuen avulla voidaan esimerkiksi kehittää yhdistysten toimintaa, laatia ympäristöön liittyviä suunnitelmia tai kirjoittaa kylä- ja historiakirjoja. Rahoitusta voi myös saada kokoontumistilojen ja harrastuspaikkojen rakentamiseen, laite- ja kalustehankintoihin sekä maisemanhoitoon.

  • Tukea on myönnetty muun muassa kyläteatterin tilojen remontointiin sekä lähiruuan tunnettuuden edistämiseen ja ruoan, kylämatkailun ja maiseman yhdistämiseen.

 

 Hankerekisteristä tietoa

Myös maaseudulla toimiville yrityksille on tarjolla erilaisia rahoitusmahdollisuuksia sekä Leader-ryhmistä että ELY-keskukselta. Investointituki auttaa nimensä mukaisesti yrityksiä investoimaan uusiin koneisiin ja laitteisiin. Investoinnin toteutettavuustutkimuksella puolestaan voidaan selvittää, onko yrityksellä edellytyksiä toteuttaa haluttu investointi. Yritys voi myös saada perustamistukea, jota voi saada tietyin ehdoin konsulttipalveluihin, markkinoinnin kehittämiseen ja tuotekehitykseen. Lisäksi vähintään kaksi yrittäjää voi yhdessä toteuttaa yritysryhmähankkeen.

Jokaisella Leader-ryhmällä ja Hämeen ELY-keskuksella on omat valintakriteerinsä siitä, millaisia hankkeita tuetaan. Niihin kannattaa tutustua tarkkaan ennen kuin hanketta alkaa työstää eteenpäin. Lisäksi kannattaa rohkeasti ottaa yhteyttä oman alueen Leader-ryhmään tai ELY-keskukseen ja kysellä, olisiko omassa ideassa rahkeita hankkeeksi asti, Ulla Harju kannustaa.

Erilaisiin rahoitettuihin hankkeisiin voi tutustua Hämeenraitin hankerekisterissä, jonne on listattu kaikki virallisen tukipäätöksen saaneet hankkeet. Rekisteriin syötetään sekä Hämeen Leader-ryhmien että Hämeen ELY-keskuksen rahoittamat toimet.

 

Hämeenraitti viestii maaseutuohjelmasta ja kertoo maaseudun tapahtumista ja toiminnasta Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Mukaan mahtuu rahoitusmahdollisuuksia ja yrittäjä- ja hanketarinoita. Hämeenraitin eli Maaseuturahoitus Hämeessä -hankkeen rahoittaa Hämeen ELY-keskus ja hallinnoijana toimii Linnaseutu ry. Käytännössä hanke on Hämeen ELY-keskuksen ja viiden hämäläisen Leader-ryhmän yhteishanke.

 

Lisätiedot