Ministeri etsii ratkaisua Lahti-Riihimäki junavuoroihin

Maija Väkeväinen - 26.02.2016

Lahti-Riihimäki-välin kuntien sekä Hämeen ja Päijät-Hämeen liittojen edustajat tapasivat tänään liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin ja VR-Yhtymän hallintoneuvoston jäsenen kansanedustaja Timo Korhosen. Tapaamisessa keskusteltiin liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmista leikata Lahden ja Riihimäen väliset junavuorot puoleen nykyisestä. Leikkaukset astuisivat voimaan 27.3.2016.

Aiheesta keskusteltiin hyvässä hengessä ja huolen todettiin olevan yhteinen. Ministeri Berner kertoi saaneensa paljon palautetta aiheesta kansalaisilta ja tiedostavansa hyvin leikkauksien aiheuttaman ahdingon. Kahden tunnin vuorovälillä ei palvella opiskelijoita ja työssäkäyviä.

Ratkaisun löytämisestä tekee haastavan se, että liikenne- ja viestintäministeriön ostoliikenteen määrärahat on budjetoitu valtiovarainministeriön toimesta, eikä liikenne- ja viestintäministeriöllä ole oikeutta esimerkiksi siirtää rahoja momentilla toiselle. Kuntien rahoitusosuuden mahdollisuudesta keskusteltiin. Kuntien rahan käyttäminen ostoliikenteeseen olisi ministerin mukaan periaatteessa mahdollista, mutta ministeriössä suhtaudutaan siihen pienellä varauksella. Ei haluta, että kuntien ostamasta liikenteestä tulee laajamittainen käytäntö. Tällöin kunnille siirtyisi myös paljon vastuuta toimivaltaiselta viranomaiselta, joka lain mukaan on liikenne- ja viestintäministeriö.

Oltiin kuitenkin yhtä mieltä siitä, että tilanne on junamatkustajien kannalta kohtuuton. Ratkaisu on tavalla tai toisella löydyttävä ja maaliskuun loppu tulee pian.

Tapaamisen tuloksena sovittiin, että ministerin johdolla käydään pikaisella aikataululla neuvottelu LVM:n ja VR:n kesken ratkaisun löytämiseksi.

Lisätietoja:

Tapio Ojanen, erityisasiantuntija
puh. 044 371 9459
tapio.ojanen@paijat-hame.fi