Päijät-Hämeen ilmastotyöhön vauhtia suurhankkeesta

Maija Väkeväinen - 11.01.2019

Päijät-Häme on saanut 430 000 euron EU-rahoituksen alueella tehtävään ilmasto- ja energiatyöhön. Lisäksi hanketta rahoittavat kunnat ja Päijät-Hämeen liitto. Euroopan komission Suomelle myöntämä kokonaisrahoitus ilmastonmuutoksen hillinnän edistämiseen on 9,1 miljoonaa euroa.

Päijät-Hämeen liitto tuottaa yhdessä keskeisten toimijoiden kanssa alueellisen ilmasto- ja energiatiekartan. Lahdessa keskitytään Vähähiiliset ratkaisut korjausrakentamisessa -hankkeessa Lahden Talojen peruskorjauskohteissa siihen, kuinka voidaan kustannustehokkaasti alentaa olemassa olevan asuinrakennuskannan energiankulutusta ja ilmastopäästöjä

– Maakunnan laajuinen tiekarttatyö ja alueelle perustettava yhteistyöryhmä tarjoavat hyvät puitteet ilmastotyön edistämiselle. Toimijoiden kokoaminen yhteen on olennaista uusien aloitteiden, hankkeiden ja tiedon synnyttämiseksi, sanoo erityisasiantuntija Petra Stenfors Päijät-Hämeen liitosta.

– Kannustamme myös vahvasti yrityksiä, kuntia ja asukkaita luomaan uusia päästöjä vähentäviä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät alueellista hyvinvointia. Juuri käynnistynyt maakunnallinen energianeuvonta vahvistaa osaltaan teeman näkymistä ja edistämistä alueella, Stenfors toteaa.

Lahden Talojen peruskorjauskohteissa tavoitteena on remontoida ja seurata kymmentä taloa, joissa tehdään erilaisia remontointi- ja jälkikäteisasennustoimia ja tarjotaan asukkaille energianeuvontaa.

– Peruskorjausvaiheessa olevissa rakennuksissa voidaan tehdä monenlaisia energiaa säästäviä toimenpiteitä. Lahden osaprojekti toimii esimerkkinä muille kaupungeille ja vuokrataloyhtiöille heidän suunnitellessaan päästövähennyksiä osana peruskorjaushanketta, kertoo Lahden kaupungin ympäristöjohtaja Saara Vauramo.

– Lahden Taloilla tämän projektin myötä voimme keskittyä entistä syvemmin jo meillä huomioituihin ympäristönäkökohtiin korjausrakentamista tehdessä. On erittäin mielenkiintoista päästä testaamaan myös sellaisia teknisiä ratkaisuja, joita meillä ei ole aiemmin ollut käytössä, sanoo kiinteistötarkastaja Elina Rantanen.

Suomalaisvoimin toteutettava suurhanke

Life-ohjelman Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hankkeella (CANEMURE) edistetään hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan. CANEMURE-hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta.

CANEMURE-hankkeen kokonaisbudjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Kansallisia rahoittajia ovat muun muassa ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Energiavirasto sekä Sitra. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus. Tutkimus- ja kehittämisorganisaatioista mukana ovat Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Ilmatieteenlaitos. Lisäksi mukana on kuntia ja kunnallisia organisaatioita sekä yrityksiä.

Suomen Ympäristökeskuksen tiedote 
http://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Suomelle_suuri_EULifehanke_ilmastonmuuto%2848875%29

Lisätietoja:

Päijät-Hämeen ilmasto- ja energiatiekartta
erityisasiantuntija Petra Stenfors, Päijät-Hämeen liitto p. 044 3719 458
aluekehityspäällikkö Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto p. 044 3719 442

Vähähiiliset ratkaisut korjausrakentamisessa
ympäristöjohtaja Saara Vauramo, Lahden kaupunki p. 044 716 1585
kiinteistötarkastaja Elina Rantanen, Lahden Talot p. 03 851 570