Päijät-Hämeen kansanedustajat tekivät yhteisiä talousarvioaloitteita valtion vuoden 2017 budjettiin

Juha Hertsi - 30.09.2016

Eduskunta on saanut käsiteltäväkseen hallituksen esityksen valtion talousarvioksi vuodelle 2017. Päijät-Hämeen kannalta budjettiesitystä on merkityksellinen, kun sinne sisältyy vt 12 Lahden eteläisen kehätien 198 milj. euron rahoitus. Valtatien 12 yhteysvälin parantaminen välillä Lahdesta – Kouvolaan kokosi sekä Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen että Kymenlaakson edustajien tahtotilan.

Valtiontalouden kireän tilanteesta johtuen vaalipiirin kansanedustajien talousarvioaloitteet kohdistuvat vain tiettyihin valikoituihin ja rajattuihin hankkeisiin väyläverkon kehittämisen osalta.

Päijät-Hämeen aluetta koskevat yhteiset talousarvioaloitteet ovat:

• Määrärahan osoittaminen Valtatien 24 kehittämispolkumallin jatkotyöhön ja liittymien parantamiseen
• Määrärahan osoittaminen valtatie 12 yhteysvälin Lahti-Kouvola parantamiseen
• Määrärahan osoittaminen Pulkkilanharjun kääntösillan selvitykseen
• Määrärahan osoittaminen Tuuliharjan eritasoliittymästä yhdystie valtatien 4 ja seututien 140 väliin

Kanta-Hämeen aluetta koskevat yhteiset talousarvioaloitteet ovat:

• Määrärahan osoittaminen lisäraiteiden aluevaraussuunnittelun käynnistämiseen pääradalla välillä Riihimäki – Hämeenlinna
• Määrärahan osoittaminen valtatien 2 Helsinki-Pori tiehankkeen lisätöihin Humppilan kohdalla
• Määrärahan osoittaminen valtatien 10 parantamiseen välillä Hämeenlinnan Katuman liittymä – Eteläinen
• Määrärahan osoittaminen kantatien 54 parantamiseen välillä Tammela – Hollola
• Määrärahan osoittaminen Suomen kasvukäytävän junapalveluiden parantamiseksi

 

Lisätietoja:

Juha Hertsi
aluekehityspäällikkö
Päijät-Hämeen liitto