Päijät-Hämeen kunnilla valmius elinkeinoyhteistyöhön

Maija Väkeväinen - 20.03.2018

Päijät-Hämeen menestys edellyttää kuntien yhteistyötä erityisesti yrityspalveluissa ja matkailun edistämisessä. Konsulttiselvitys osoittaa, että kuntien täytyy panostaa elinvoimapolitiikkaan enemmän kuin koko maassa keskimäärin.

Lahden kaupungin ja Päijät-Hämeen liiton toimeksiannosta MDI on tehnyt selvityksen Lahden seudun kuntien elinkeinotoimen organisoinnista ja rahoittamisesta vuoden 2019 alusta. Selvitykseen kuuluu mukaan myös Iitti, joka siirtyy Kymenlaaksosta Päijät-Hämeeseen. Selvityksessä on tarkasteltu elinkeinotoimen, matkailun edistämisen ja maakunnan markkinoinnin kokonaisuutta

Elinkeinoselvityksen mukaan matkailun edistäminen sekä yrityspalvelut kannattaa hoitaa kuntien yhteistyönä ja molempia varten tarvitaan osaava ja tehokas yhtiö. Konsulttiyhtiö esittää, että Lahti Region Oy:n ja Ladec Oy:n tehtävät tarkennetaan ja nimet uudistetaan. Yhtiöiden tehtävät tulee kuntien yhteisenä valmisteluna määritellä niin, että saavutettaisiin yhteistyön edut samalla, kun kunnat itse huolehtivat niistä tehtävistä, joissa kuntakohtainen näkökulma on erityisen tärkeä. Molempiin yhtiöihin nimitetään asiantuntijahallitus.

Ehdotuksen mukaan kaikki 10 kuntaa ovat jatkossa mukana rahoittamassa yhtiöiden toimintaa ja saavat vastaavasti hyödyn niiden toiminnasta. Matkailuyhtiön vuosittainen rahoitus on kaikilta kunnilta sama (euroa per asukas). Elinkeinopalveluyhtiön rahoitus on porrastettu. Ydinkaupunkiseutu maksaa enemmän ja muut kunnat vähemmän.

Konsultin näkemyksen mukaan maakunta kokonaisuutena ja samalla maakunnan kaikki kunnat hyötyisivät yhteistyöstä. Kaikkien kuntien mukanaolo kummankin yhtiön toiminnassa mahdollistaisi kuntien selkeän ja tasavertaisen osallistumisen toiminnan ohjaamiseen. Yhteisorganisaatiota tarvitaan myös, mikäli kunnat haluavat olla toteuttamassa kasvupalveluita allianssissa maakunnan kanssa vuodesta 2020 alkaen.

Alueen työpaikat ovat yhteisiä

Päijät-Hämeen työpaikka- ja väestönkehitys on ollut viime vuosikymmenet vertailualueita huomattavasti hitaampaa. Selvityksen mukaan kuntien kannattaa olla mukana toimissa, jotka tähtäävät työpaikkojen lisäämiseen maakunnassa. Asukkaan kannalta ei ole tärkeää, onko työpaikka omassa vai naapurikunnassa, kunhan se on saavutettavissa.

Elinkeinopolitiikan lähtökohtana on, että vastuu elinvoimasta on kullakin kunnalla itsellään. Lahdella on merkittävä rooli koko maakunnan maineen vahvistajana, mikä edellyttää kaupungilta jatkuvaa panostusta mm. tapahtumiin, kaupunkikulttuuriin ja korkeakoulujen toimintaedellytyksiin.

Asukkaiden houkuttelussa perusyksikkö on kunta, vaikka myös alueen yhteisellä maineella on merkitystä. Kunnan tuleekin kohdistaa asumismarkkinointinsa ydinryhmään, jolla on valmiiksi positiivinen tunneside paikkakuntaan.

Yliopisto vauhdittamaan aluemarkkinointia

LUT:n tulo Lahteen on merkittävä positiivinen muutos koko alueen kehityksessä. Konsulttiselvitys suosittelee yliopistokokonaisuuden mukaan ottamista kaupunkiseudun markkinointiin. Yksi yhteistyöalusta voisi olla start up -keskus näkyvällä paikalla Lahden keskustassa. Selvitys muistuttaa, että LUT, LAMK ja Salpaus ovat merkittäviä osaavan työvoiman tuottajia ja yritysten uusiutumisen tukijoita.

Kunnat neuvottelevat yhdessä elinkeinotoimen uudelleenorganisoinnista

Selvitys teetettiin lähtökohdaksi kuntien yhteiseen valmisteluun elinkeinotoimen 1.1.2019 voimaan tuleville uusille järjestelyille. Tavoitteena on, että ratkaisut saadaan aikaan tämän kevätkauden aikana. Kuntien toivotaan mahdollisimman pian käsittelevän raportin ehdotuksia, ja näkemyksiä sovitetaan yhteen 19.4.2018 pidettävässä kuntien neuvottelussa.

Lisätietoja:
MDI neuvonantaja Eero Holstila, 050 567 2087
Lahden kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, 050 63895
Päijät-Hämeen liitto, maakuntajohtaja Jari Parkkonen, 0400 862 977