Päijät-Hämeen liitosta alueellisen energia- ja ilmastotyön edistämistä kevään ajaksi kunnille, kuntalaisille ja pk-yrityksille

Juha Hertsi - 09.11.2018

Päijät-Hämeen liitto toteuttaa maakunnallista ilmasto- ja energiatoimien edistämistyötä (IE-hanke) ja palvelua 30.4.2019 asti. Sopimus toteuttamisesta on laadittu 5.11. Energiaviraston kanssa.

Toteuttamisella vauhditetaan kansallisen energia- ja ilmastostrategiatyön etenemistä kunnissa ja koko maakunnassa.
Hankkeessa tuotetaan opastusta kuntien, pk-yritysten ja kansalaisten energia- ja ilmastotyön eli energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian käytön edistämiseen.

Toiminta kytkeytyy Motivan toteuttamaan energia- ja ilmastotoimien kehittämistyöhön.

Päijät-Hämeessä on ollut käynnissä lyhytkestoisia kuluttajien energianeuvontahankkeita.

31.10.2018 päättynyt kuluttajien energianeuvonta Päijät-Hämeessä -hanke on tarjonnut kuluttajille suunnattua energianeuvontaa.

Pidemmän aikavälin ilmasto- ja energiaohjausta sekä tiekartan laadintaa toteutetaan maakunnassa eri hankkeella, josta tiedotetaan myöhemmin.

 

 

 

Lisätiedot

Juha Hertsi, aluekehityspäällikkö, juha.hertsi@paijat-hame.fi, puh. 044 3719442, Päijät-Hämeen liitto

Petra Stenfors, erityisasiantuntija, petra.stenfors@paijat-hame.fi, puh. 044 3719 458, Päijät-Hämeen liitto