Päijät-Hämeen maakuntahallitus käytti valtaansa määrätä maakuntakaava tulemaan voimaan

Tanja Gangsö - 20.02.2017

Maakuntakaavalta ei enää edellytetä vahvistuskäsittelyä ympäristöministeriössä. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan kokouksessaan 2.12.2016 ja nyt, kun valitusaika hyväksymispäätöksestä on kulunut umpeen, voi maakuntahallitus määrätä kaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman (MRL § 201). Hämeenlinnan hallinto-oikeus voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. Se olisi todella harmillista. Kunnissa jo odotetaan, että yleiskaavoja ja asemakaavoja voitaisiin viedä maakuntavaltuuston hyväksymän kaavan mukaisesti eteenpäin. Huoli on myös siitä, että useita pullonkauloja ja vakavien onnettomuuksien suman keränneen valtatien 12 Uusikylä – Mankala parantaminen siirtyisi useilla vuosilla eteenpäin.

Maakuntakaavan käynnistyspäätökseen liittyen maakuntahallitus kumoaa samalla päätöksellä nykyisen ympäristöministeriön 11.3.2008 vahvistaman maakuntakaavan 2006. Maakunnassa ei voi olla voimassa yhtä aikaa kahta kokonaismaakuntakaavaa. Uuden kaavan käynnistämisestä päättäessään 7.6.2010 maakuntavaltuusto päätti, että tämä korvaa vahvistuessaan maakuntakaavan 2006.

 

Lisätietoja:

aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen p. 040 5317628

erityisasiantuntija Tapio Ojanen p. 044 3719459

maakunta-arkkitehti Mirja Karila-Reponen p. 040 7747060

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi