Päijät-Hämeen maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman päivittäminen 2017-2018

admin - 27.06.2016

Maakunnan liiton johdolla (7/2014 ALKE-laki) valmistellaan maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi. Toimeenpanosuunnitelma valmistellaan yhteistyössä ELY-keskusten, muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Toimeenpanosuunnitelmalla suunnataan maakuntaan osoitettua EU:n, valtion, kuntien ja muiden osarahoittajien rahoitusta. Toimeenpanosuunnitelmat sisältävät mm. rakennerahastovarojen alueellisen suunnitelman rahoituksesta ja rahoitusosuuksista sekä mahdolllisen kannanoton valtakunnallisiin teemahakuihin. Maakunnan yhteistyöryhmän tulee ottaa huomioon hallitusohjelman linjaukset, kärkihankkeet, uusien tki-työpaikkojen luominen (EAKR), työllisyystilanne sekä pakolaistilanne (ESR). Rakennerahastovaroilla voidaan edistää alueellisia innovaatioita ja kokeiluja.

Nykyinen toimeenpanosuunnitelma koskee vuosia 2016-2017. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan syksyllä 2016 valmistellaan toimeenpanosuunnitelma, joka koskee vuosia 2017-2018. Maakunnat laativat vuoden 2017 aikana muutosmaakuntaohjelman, jonka aikana tarkennetaan vuoden 2018 toimeenpanosuunnitelmaa.

Toimeenpanosuunnitelmaan 2017-2018 päivitetään Päijät-Hämeen elinkeino- ja kasvulinjaukset, AIKO-rahoituksen toimeenpano, maakunnan ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma ja tarvittavat päivitykset.

Maakuntaohjelman 2014-2017 toimintalinjat ovat:

  1. Globaali elinkeinoelämä ja osaaminen
  2. Hyvinvoiva väestö
  3. Kestävä ympäristö

 

Pyydämme tarkistamaan muutostarpeet päivityksen osalta sisältöön ja hanke-esityksiin (mallipohja liitteenä) viimeistään ti 6.9.2016 klo 15 sähköpostilla suunnittelusihteeri Asta Kortesaarelle (asta.kortesaari@paijat-hame.fi).

Lisätiedot

Juha Hertsi
puh. 044 3719442
juha.hertsi@paijat-hame.fi

LINKIT

Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 internetsivusto:

http://www.paijat-hame.fi/tehtavat/liiton-tehtavat/maakuntaohjelma/

http://www.paijat-hame.fi/wp-content/uploads/2015/11/Toimeenpanosuunnitelma_2016-2017.pdf