Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2020 ja urheilustrategia 2020

Juha Hertsi - 03.02.2017

Lisätiedot

https://www.phlu.fi/aikuisliikunta/terveysliikuntastrategia/

 

Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2020 ja urheilustrategia 2020 on yhteistä tekemistä

Päijät-Hämeen liitto on yhteistyössä eri toimijoiden kanssa päivittänyt maakunnallisen terveysliikuntastrategian. Samanaikaisesti Päijät-Hämeeseen ollaan ensimmäistä kertaa maakunnan ja tiettävästi koko valtakunnan historiassa laadittu maakunnallista urheilustrategiaa, joka kulkee nimellä Sport Päijät-Häme. Strategiat on nyt tiivistetty laajan valmistelun jälkeen.  Strategiat on laadittu vuoteen 2020 asti ja niitä hiotaan vielä kevään aikana eteenpäin, vaikka monia käytännön toimenpiteitä on jo liikkeellä.

Keskeisenä tavoitteena maakunnallisessa terveysliikuntastrategiassa on ohjata kuntia ja muita toimijoita tekemään ratkaisuja, jotka edistävät liikunnan harrastamista ja edistävät ihmisten hyvinvointia. Tärkeää on myös, että asioita tehdään ja mietitään yhdessä yhteisen tavoitteen suunnassa.

Maakuntajohtaja Jari Parkkonen on todennut, että meille jokaiselle sopiva terveysliikunta sisältää vain vähän haittoja tai riskejä mutta sitäkin enemmän hyötyjä itselle ja koko yhteiskunnalle. Terveysliikuntaa on erityisesti arkiliikunta, joka on arkista toimintaa päivän aikana tapahtuvine liikkumisineen päivähoidossa, koulussa, opiskelussa tai työssä sekä liikunta koulu-, asiointi- ja työmatkoilla.

 

Sport-Päijät-Häme keskittyy huippu-urheilun ja huipulle pyrkivien nuorten urheilijoiden tukemiseen

Sport Päijät-Häme -strategiatyön lähtökohtana on halu tehdä asioita yhdessä koko maakunnan urheilun hyväksi ja luoda maakuntaan Suomen paras urheilijan polkua tukeva verkosto. Keskeisiksi tavoitteiksi ja kärjiksi strategiatyössä on nostettu selkeä urheilijan polku, vahva seurayhteistyö sekä kaksoisuran eli urheilun ja opiskelun / koulunkäynnin yhdistäminen. Huippu-urheilun aseman vahvistamiseksi on tärkeää, että kilpa- ja huippu-urheilun liittyvä viestintä on sisällöllisesti laadukasta ja monipuolista ja se tavoittaa kaikki kuntalaiset.

 

Terveysliikuntakyselystä tuloksia kuntien käyttöön

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry:n toimialueen kunnissa toteutettiin syksyn aikana verkkokysely kuntien liikuntapalveluista. Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa kuntalaisten liikuntatottumuksista sekä tyytyväisyydestä ja toiveista kunnan liikuntapalveluihin.

Kyselyyn vastasi 1650 kuntalaista. Kaikkien vastaajien kesken arvottiin liikunta-aktiivisuutta lisääviä palkintoja. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli 30-55 -vuotiaita naisia, jotka ilmoittivat liikkuvansa keskimäärin 3-4 kertaa viikossa, vähintään 20 minuuttia kerrallaan. Vastaajien joukossa oli myös useita, jotka ilmoittivat liikkuvansa harvemmin kuin kerran viikossa. Suurimmaksi vähäisen liikkumisen syyksi määriteltiin saamattomuus ja hankalat työajat.  Vastaajien mielestä erityistä liikuntaa aktivoivaa resursointia pitäisi tulevaisuudessa kohdistaa 10-19 -vuotiaille nuorille.

Kyselyssä mukana olleet kunnat ovat saaneet kuntakohtaiset vastaukset käyttöönsä liikuntapalveluiden kehittämiseksi. Kyselystä saatuja tuloksia hyödynnettiin päivitetyn terveysliikuntastrategian laadinnassa.

 

Lisätiedot:

Juha Hertsi, Päijät-Hämeen liitto

 

Päijät-Hämeen terveysliikuntastrategia 2020

Keijo Kylänpää, aikuisliikunnan aluekehittäjä

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

keijo.kylanpaa(at)phlu.fi

puh. 040 552 9233

 

Päijät-Hämeen urheilustrategia 2020

Kustaa Ylitalo, seurakehittäjä

Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

kustaa.ylitalo(at)phlu.fi

puh. 040 839 0446