Päijät-Hämeeseen uusi maahanmuutto-ohjelma vuosille 2016-2020

Marko Mälly - 16.11.2015

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan 16.11.2015 Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman vuosille 2016-2020. Nyt laadittu ohjelma on järjestyksessään toinen alueelle laadittu yhteinen ohjelma. Ohjelma on samalla myös kuntien lakisääteinen kotouttamisohjelma ja lähtee seuraavaksi kuntien valtuustojen käsittelyyn sekä hyväksyttäväksi. Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma perustuu erityisesti laissa kotouttamisen edistämisestä 1386/2010 (Laki kotouttamisen edistämisestä) määriteltyyn velvoitteeseen laatia maahanmuuttajien kotouttamisohjelma.

Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman tarkoituksena on tukea ja edistää paikallisesti ja alueellisesti kotoutumista ja maahanmuuttajien mahdollisuutta työllistyä sekä osallistua aktiivisesti suomalaisen yhteiskunnan toimintaan eri tavoin. Lisäksi ohjelman tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, kansainvälisyyttä ja myönteistä vuorovaikutusta eri väestöryhmien kesken. Ohjelmassa halutaan huomioida kaikki maahanmuuttajaryhmät riippumatta maahanmuuton syistä tai Suomessa asutun ajan kestosta.

Maahanmuutto-ohjelman valmistelun aikana järjestettiin viisi työpajaa (työllisyys ja yrittäjyys; aikuiskoulutus; lapset ja nuoret; kotouttaminen ja etnisten suhteiden edistäminen sekä sosiaali- ja terveydenhuolto), teematyöpaja järjestöjen, uskonnollisten yhteisöjen, vapaaehtoistoimijoiden ja muiden 3. sektorin edustajille sekä kuulemistilaisuus maahanmuuttajille. Ohjelmaluonnoksesta pyydettiin lausunto maahanmuuttajien kanssa toimivilta viranomaisilta ja yhteisöiltä, mm. kaikilta kunnilta.

Ohjelman laatimista ohjasi Päijät-Hämeen liiton nimeämä ohjausryhmä. Ohjausryhmään kuuluu Päijät-Hämeen kuntien sekä Iitin, Myrskylän ja Pukkilan edustajat, Hämeen ELY-keskus, Hämeen TE-toimisto, Päijät-Hämeen koulutuskonserni, Lahden ammattikorkeakoulu ja Päijät-Hämeen Yrittäjät. Käytännön työstä vastasi Alueellinen integraatiopalvelupiste (Alipi).

Taittamaton versio maahanmuutto-ohjelmasta 2016-2020 on luettavissa: Taittamaton versio Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelma 18 11 15.

Lisätietoja:

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
puh. 044 3719 438, marko.mally(a)paijat-hame.fi

Anne Saloranta, maahanmuuttoasioiden päällikkö, Lahden kaupunki / Sosiaali- ja terveystoimiala/Maahanmuuttopalvelut
puh. 050 539 1639, anne.saloranta(a)lahti.fi