Päijät-Hämeessäkin voidaan hyötyä arktisesta yhteistyöstä

Maija Väkeväinen - 13.10.2017

Eilen Lahdessa järjestetyn konferenssin tarkoituksena oli vastata kysymyksiin: Mitä arktinen yhteistyö tarkoittaa, mitä hyötyä arktisesta yhteistyöstä on eteläsuomalaisille toimijoille, ja mistä saa rahoitusta arktiseen yhteistyöhön?

Teksti: Marko Mälly

Konferenssi keräsi Sibeliustaloon lähes 100 osallistujaa ympäri Suomen. Puhujat olivat arktisen yhteistyön asiantuntijoita mm. ministeriöistä, arktisen yhteistyön organisaatioista, maakuntaliitoista, yliopistoista, rahoitusohjelmista sekä lukuisista arktista liiketoimintaa tekevistä yrityksistä.

Paneelissa mukana Martti Hahl/Promaco PR, Mari Holopainen/Uudenmaan liitto, Henna Haapala/Ympäristöministeriö, Pentti Malinen/Kainuun liitto, MikkoVeikkolainen/Kemppi Oy

Konferenssin kolme miniseminaaria käsittelivät liikennettä ja logistiikkaa; kestävää arktisen ympäristön käyttöä ja rahoitusta rajat ylittävään yhteistyöhön. Niissä esiteltiin käytännön esimerkein, kuinka eteläsuomalaiset toimijat tekevät kestävää liiketoimintaa ja tutkimusta arktiselle alueelle arktista ympäristöä kunnioittaen.

Ulkoasiainministeriön johtava asiantuntija Pekka Shemeikka, kertoi, että Suomi keskittyy kaksivuotisen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuden 2017-2019 aikana neljään teemaan:  ympäristönsuojeluun, viestintäyhteyksiin, meteorologiseen yhteistyöhön ja koulutukseen. ”Tarvitsemme kuitenkin entistä enemmän myös ihmisten ja teknologian kokonaisvaltaista vuorovaikusta – esimerkiksi koulutuksessa tai terveyspalveluissa. Arktinen yhteistyö ei koske enää vain maapallon pohjoisimpia alueita vaan Arctic is local and global! ja Etelä-Suomi on mukana tässä arktisen yhteistyön avautumisessa kohti Etelää!” Shemeikka korosti eteläsuomalaisten alueiden ja yritysten aktiivista roolia: ”EU:n komissio tarvitsee uusia ajatuksia siitä, mitä innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja eurooppalaisten kannattaisi olla nyt pohjoisessa kehittämässä. Tarvitsemme tähän nyt myös suomalaisten sekä suurten että erityisesti pienempien yritysten ideoita!”

Birgit Autere, tiiminvetäjä, Ulkoasiainministeriö

Birgit Autere Ulkoasiainministeriöstä toi esille, että Euroopan pohjoisimpien alueiden investointitarpeet ovat tällä hetkellä lähes 200 biljoona euroa. Arktisessa yhteistyössäkin hankkeistuksessa ”EU rahoituksen merkitys kasvaa jatkossa 2020 jälkeen, kansallisen rahoituksen vähentyessä.”

Pekka Shemeikka jatkoi, että ympäristön kannalta ”ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sisältyy runsaasti mahdollisuuksia yrityksille ja kuluttajille esimerkiksi siirryttäessä fossiilisista polttoaineista muihin ratkaisuihin tai ylipäätään teollisuusyhteiskunnasta vielä pidemmälle palveluyhteiskuntaan. Tässä myös kiertotalouden kehittäminen tulee olemaan avainasemassa.” Päijät-Hämeen maakuntavaltuuston puheenjohtaja Juha Rostedt mm. totesi: ”On ilahduttavaa, että lukuisat päijäthämäläisiä yritykset ovat jo mukana tekemässä kestävää arktista liike- ja tutkimustoimintaa arktista ympäristöä kunnioittaen.”

Shemeikka jatkoi, että ”Ilmastonmuutoksen torjuminen ja siihen liittyvät energiaratkaisut, merenkulun turvallisuus, rakentaminen, toimivat tiedonsiirtojärjestelmät tai digitaaliset palvelut ovat mahdollisuuksia Etelä-Suomen yrityselämälle. Yksityisten yritysten kimmokkeet edistävät kestävää kehitystä esimerkiksi energiatehokkuudessa tai vähähiilisyydessä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden hyödyntäminen tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden eteläsuomalaisille yrityksille.” Hän peräänkuulutti myös Etelä-Suomen aloitteellisuutta olla uuden kestävän matkailun etujoukoissa.

Konferenssin järjestivät yhteistyössä Päijät-Hämeen liitto, Hämeen liitto ja Uudenmaan liitto sekä Barentsin alueneuvosto ja –komitea. ”Etelä-Suomi ja kestävä arktinen yhteistyö” -konferenssi oli osa näiden kolmen eteläsuomalaisen maakuntaliiton yhteistoiminta-alue (YTA) –yhteistyötä.

Seminaarista ja Paneelikeskustelusta otteita twitterissä #arktinen

Lisätietoja:

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
puh. 044 3719438,  marko.mally@paijat-hame.fi
@marko_mally