Päijäthämäläiset menestyksekkäitä Interreg Europe –ohjelmassa

Marko Mälly - 30.11.2016

Päijäthämäläiset toimijat onnistuivat saamaan yhteensä yli 600 000 euroa Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta Euroopan laajuisen alueiden välisen Interreg Europe –yhteistyöohjelman toiselta hakukierrokselta, joka sulkeutui 13.5.2016. Hankkeiden yhteenlaskettu kokonaisbudjetti on lähes kolme miljoonaa euroa, ja hankkeissa on yhteensä 16 partneria.

Lahden ammattikorkeakoulu koordinoi pääpartnerina BIOREGIO-hanketta, jonka keskiössä ovat kiertotalous ja biotalouden sivuvirrat. Helsingin yliopiston ympäristöekologian laitos osallistuu italialaisen ASEV:in (Agency for the development of the Empolese Valdelsa) koordinoimaan TANIA –hankkeeseen, jonka fokuksessa ovat pilaantuneen maaperän kunnostusmenetelmät ja jätevesien puhdistus. Interreg Europe –ohjelmalla pyritään tehostamaan rakennerahastojen käyttöä eurooppalaisilla alueilla. Päijät-Hämeen liitto on molemmissa hankkeissa partnerina aluekehitys- ja hallintoviranomaisena.

Hankkeiden partnerit ovat kahdeksan Euroopan unionin jäsenvaltion alueilta: Espanjasta, Kreikasta, Ranskasta, Romaniasta, Slovakiasta ja Unkarista Suomen ja Italian lisäksi. Molemmat hankkeet ovat viisivuotisia ja alkavat vuoden 2017 alussa.

Interreg Europe –ohjelman seuraava hakukierros avataan vuoden 2017 maaliskuun alussa ja suljetaan kesäkuun lopussa. Lisätietoja Interreg Europe –ohjelmasta ja seuraavasta rahoitushausta www.interregeurope.eu

interreg_europe_logoLisätietoja:

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat
044 3719 438, marko.mally(a)paijat-hame.fi

 

Interreg_Europe_20150303_FINAL