Pakolaiskriisi, koheesiopolitiikka ja saavutettavuus puhuttivat CPMR:n yleiskokouksessa Firenzessä

Marko Mälly - 09.11.2015

CPMR:n (Conference of Peripheral Maritime Regions) jäsenalueet kokoontuivat vuosittaiseen yleiskokoukseensa 5.-6. marraskuuta 2015, joka pidettiin tänä vuonna Italian Toscanan alueella Firenzessä. Yleiskokous keräsi yhteen lähes 300 edustajaa mukaan lukien 130 alueen johtajaa ja poliittista päätöksentekijää lähes sadalta eurooppalaiselta alueelta.

Pakolaiskriisi nousi yleiskokouksen yhdeksi keskustelluimmaksi teemaksi. Eteläeurooppalaiset alueet kertoivat konkreettisin esimerkein haasteellisesta tilanteesta alueillaan, jonka pakolaiskriisi on aiheuttanut. CPMR:n puheenjohtaja Vasco Cordeiro (Azorit, PT) tähdensi, että alueilla on velvollisuus ja vastuu varmistaa maahanmuuttajien ja turvapaikan hakijoiden kotouttaminen vaikka alueiden on selvittävä pakolaiskriisistä rajoitetuilla resursseilla. CPMR:n pääsihteeri Eleni Marianou vetosi, että eurooppalaisella projektilla on lukuisia haasteita, mutta alueet ovat eurooppalaisten ratkaisujen keskiössä. Humanitaarisen avun ja pelastuspalvelun EU-komissaari Christos Stylianides osallistui keskusteluun ja totesi: ”Olemme keskellä globaalia kriisiä, mikä vaatii globaaleja toimia. Tässä on kysymys inhimillisyydestä ja ihmisarvosta. Maat, jotka kohtaavat pakolaisia rajoillaan päivittäin, tarvitsevat meidän vahvaa tukea, ja ihmiset jotka pakenevat pelkoa ja terroria, tarvitsevat työtä ja näköaloja elämäänsä.” Keskustelun päätteeksi CPMR hyväksyi suurella enemmistöllä pakolaiskriisiin liittyvän julkilausuman.

Toinen laajaa kiinnostusta ja vireää keskustelua herättänyt teema oli koheesiopolitiikan tulevaisuus vuoden 2020 jälkeen. CPMR:n varapuheenjohtaja Enrico Rossi (Toscana, IT) sanoi, ettei voi kuvitellakaan vuoden 2020 jälkeistä koheesiopolitikkaa toteutettuna erilaisella hallintomallilla tai että koheesiopolitiikalla tuettaisiin vain rajoitetumpaa määrää alueita kuin nykyisin. CPMR on jo aloittanut perifeeristen ja merellisten alueiden edunvalvonnan ja vaikuttamisen vuoden 2020 koheesiopolitiikan suunnittelussa. Aiheesta oli puhumassa mm. Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston johtaja Mikel Landabaso sekä Euroopan parlamentin jäsen Jan Olbrycht.

Muihin yleiskokouksessa käsiteltyhin teemoihin lukeutuivat mm. meripolitiikka, ilmastopolitiikka sekä liikenne ja saavutettavuus. CPMR on huolissaan siitä, että saavutettavuus Euroopan perifeerisille alueille voi heikentyä tulevaisuudessa, mikä taas voi vähentää alueiden houkuttelevuutta. CPMR puolustaa saavutettavuutta ja talouskasvua kaikilla Euroopan alueilla.

CPMR on Euroopan perifeeristen ja merellisten alueiden edunvalvoja Euroopan unionin suuntaan. CPMR on aktiivinen kaikilla politiikan lohkoilla, joilla on alueellinen ulottuvuus. CPMR edustaa 150 eurooppalaista aluetta. Päijät-Häme on ollut jäsenenä CPMR:ssä vuodesta 2002.

Yleiskokouksen materiaalit ja päätöslauselma kokonaisuudessaan löytyvät CPMR:n internet-sivuilta www.cpmr.org

Lisätietoja:

Marko Mälly, erityisasiantuntija/kansainväliset asiat, Päijät-Hämeen liitto
puh. 044 3719 438 marko.mally(a)paijat-hame.fi