Palvelutorin kehittäminen jatkuu uusin voimin

Maija Väkeväinen - 14.12.2016

Päijät-Hämeen liitto on vastannut Palvelutorin käyttöönottohankkeen toimenpiteistä Päijät-Hämeessä 1.8.2015 alkaen. Hanke on nähty tarpeelliseksi ja se on luonteva jatko aiemmalle kehittämistyölle. Yrittäjät pitävät palvelutoria tarpeellisena ja sitä on odotettu erityisesti konkreettisena ratkaisuna. Hankkeessa on tehty yhteistyötä kuntien, yrittäjien, yhdistysten, seurakunnan ja asukkaiden kanssa, mistä on saatu positiivinen vastaanotto. Palvelutorille on nähty tarvetta erityisesti ajantasaisten palvelutarjoajien tietojen saamiseksi kuntalaisille mm. omaishoitotilanteissa.

Syksyllä 2016 on päätetty, että kunnat ja kuntien elinkeinotoimi ottavat Palvelutorin omistajuuden ja Palvelutorin ylläpitotehtävät annetaan PalveluSantralle. Työ on vielä kesken ja edellyttää vielä valmistelutyötä.

Päijät-Hämeen liitossa hanketyön edistämistä ei enää jatketa 2017, vaan tarvittavien toimenpiteiden toteutus siirretään erikseen nimettävälle maakunnalliselle toimijalle, joka vastaa jakokehittämisestä. Asiasta tiedotetaan lisää myöhemmin.

Arja-Tuulikki Wilén
projektipäällikkö