30.5.2018

Rahaa jaossa hankkeille – varmista että olette mukana haussa

Maija Väkeväinen - 28.05.2018

ESR:n seuraava haku päättyy 3.10.2018 ja siihen liittyvä hakuinfo järjestetään Lahdessa 30.5.2018 klo 12.00 Lahden Virastotalossa, Kirkkokatu 12.

Tule paikalle infotilaisuuteen, saat siellä tarkempaa tietoa millaiselle hankkeelle rahoitusta voi hakea. Ja päästä sitten ajatukset valloilleen. Kesä on hyvää aikaa sulatella kuulemaasi ja kehitellä villejä ideoita. Infotilaisuuden ilmoittautuminen on päättynyt, mutta ELY-keskus lupaa ottaa kaikki halukkaat mukaan 🙂

Rahoitusta on jaossa 3 milj.euroa, ja vain hakemalla voitte päästä siitä osalliseksi!

 

Rahoitusta voi saada mm. näihin kehittämistoimiin

  • heikoimmassa asemassa olevien sosiaalisen osallisuuden ja työelämävalmiuksien vahvistamiseen sekä erityisesti nuorten, ikääntyvien ja osatyökykyisten syrjäytymistä ehkäisevien toimenpiteiden kehittämiseen;
  • eri toimijoiden välisen yhteistyön ja moniammatillisten palvelujen kehittämiseen sekä toimintaan liittyvän osaamisen kehittämiseen;
  • sosiaalista osallisuutta vahvistavien yhteisöllisten ja asukaslähtöisiä toimintatapojen ja palveluiden kehittämiseen.

Kuka voi hakea rahoitusta?

Rahoitusta voivat hakea esimerkiksi oppilaitokset, erilaiset järjestöt, tutkimuslaitokset, kunnat, yritykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt. Ohjelma-asiakirja määrittelee mahdolliset tuensaajat toimintalinjoittain. Rakennerahastotuen tarkoitus on hyödyttää mahdollisimman laajaa joukkoa. Hakijalla tulee olla hankkeen aiheeseen liittyvää osaamista sekä edellytyksiä toteuttaa hanketoimintaa ja jatkaa toimintaa hankkeen jälkeen.

 

Millainen on hyvä hanke?

Se tukee alueensa ja kohderyhmänsä hyvinvointia ja voi tuottaa uusia innovaatioita, yrityksiä ja työpaikkoja. Se lisää osaamista ja työllistymisvalmiuksia ja voi keskittyä syrjäytymisen ehkäisemiseen ja työkyvyn parantamiseen. Hankkeessa pyritään löytämään uusia ratkaisuja ja toimintatapoja, kansainvälistymään sekä levittämään hyviä malleja. Hyvä hanke rakentuu yhteistyölle ja kumppanuudelle.

Hankkeilta edellytetään tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, kestävän kehityksen tai vähähiilisyyden edistämistä.

 

Millainen hanke voi saada rahoitusta?

Haussa ovat avoinna kaikki ESR-toimintalinjat ja niiden erityistavoitteet.

Rahoitettavan hankkeen on toteutettava jotakin Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020  – Suomen rakennerahasto-ohjelman tavoitetta. Ohjelman tavoitteet kuvataan toimintalinjojen ja erityistavoitteiden avulla

Toimintalinjat ja erityistavoitteet

Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (toimintalinja 3)

6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

8.1. Työ- ja koulutusurien sukupuolenmukaisen eriytymisen lieventäminen

 

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (toimintalinja 4)

9.1. Siirtymät koulutuksesta koulutukseen ja työelämään

9.2. Kasvu- ja rakennemuutosalojen koulutuksen tarjonnan ja laadun parantaminen

 

Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (toimintalinja 5)

10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

 

Lisätietoja:

Sinikka Kauranen
yksikön päällikkö, Hämeen ELY-keskus
sinikka.kauranen@ely-keskus.fi
puh. 0295 025 151