Rahoitushaku – Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO)

Juha Hertsi - 22.08.2016

Päijät-Hämeen liitto hakee alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitukseen (AIKO) merkittäviä kokeiluhankkeita.

Jaettava hanketuki on vuoden 2016 haussa 261 000 euroa. Tavoitteena on rahoittaa enintään neljää hanketta. Hakuteemoja on kaksi, joista toinen keskittyy tulevaisuuden teknologioihin ja toinen uudenlaisten työn tekemisen mallien kokeiluun. Teemoja voi myös yhdistää.

Vuoden 2016 hakuaika päättyy perjantaina 16.9. klo 15.00.

Hakuohjeet ja rahoitushakemus ovat liiton sivulla.  Maksatuksen lomakkeet valmistuvat myöhemmin.

http://www.paijat-hame.fi/rahoitus-ja-hankkeet/yleista-rahoituksesta/alueelliset-innovaatiot-ja-kokeilut-aiko/

 Teemat:

Tulevaisuuden teknologiat ja elinkeinolähtöiset ekosysteemit

Uudet työn tekemisen mallit ja yrittäjyyden luominen Heinolan ja Lahden seuduille

 

 

Valintaohjeet ja kriteerit        

Hankkeet voivat kestää enintään 2 vuotta. Hankkeissa käytetään seuraavia valintakriteereitä:

  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta,
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien tai kokeilujen nopeaa käynnistymistä,
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.

Hanketyyppinä on yhden vastuullisen toteuttajan hanke tai yhteishanke.  Hankkeen kustannusmalli on ensisijaisesti  flat rate 24 %, mutta myös kertakorvaushanke tai suorien kustannusten hanke voi tulla rahoitetuksi. Hankkeen tukitaso on enintään 70 % rahoituksesta. AIKO-rahoitusta ei käytetä infrastruktuurin, fyysisiin rakenteisiin eikä tilaisuuksien järjestämiseen. Päijät-Hämeen liiton myöntämää tukea ei voida myöntää yrityshakijalle yhden yrityksen kehittämishankkeeseen (rahoitukset ELY-keskuksesta).

Lisätiedot

Juha Hertsi
Aluekehityspäällikkö, puh. 044 3719442, juha.hertsi(sp)paijat-hame.fi