Rakentamiseen luvassa helpotuksia

Maija Väkeväinen - 08.09.2016

Kuntien tulee saada päättää entistä enemmän käyttötarkoituksen muutoksista

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella halutaan keventää kaavoituksen ja rakentamisen sääntelyä. Muutos toteutuisi siten, että helpotetaan haja-asutusalueelle rakentamista, joustavoitetaan asemakaavoitusta ja muutetaan ELY-keskuksen roolia ohjauksessa. Maakuntakaavoitukseenkin muutos toisi helpostusta, lähinnä vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ja pinta-alan määrittelyn osalta.

Vastuuta paikallisen tason maankäytön suunnittelussa ja rakentamisen ohjauksessa on vuosien saatossa siirretty kunnille, minne se hyvin kuuluukin. Päijät-Hämeessä on kuntia, joiden palveluiden säilyminen ja kuntien pysyminen elinvoimaisina on kiinni vähäisestäkin väestön kasvusta. Niin lainsäädännölliset kuin muutkin toimet, joilla voidaan kuntien, yrittäjien ja asukkaiden ahdinkoa lievittää, ovat enemmän kuin tervetulleita.

Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen on hyvillään kuntien kaavoituksen helpottumisesta. ”Mahdollisuus muuttaa loma-asunto vakituiseksi asunnoksi lisää kuntalaisten vapautta ja valinnanmahdollisuuksia sekä samalla varsinkin pienempien kuntien elinvoimaa. Kauppaa koskevat lakiluonnoksen esitykset ovat oikean suuntaisia ja ne parantavat kuntien ja kaupan toimintaedellytyksiä.  Mutta asioilla on usein monta puolta – niin tässäkin. Aluksi maakuntakaavoituksessa saattaa tulla eteen tilanteita, joissa kaupan kaavoituksessa uusien toimintamallien ja voimassa olevan kaavan kesken on epäselvyyttä. Ely:jen valitusoikeutta tulee kaventaa vain valtakunnallisesti merkittäviin kohteisiin.”

Maakuntahallitus käsitteli lakiuudistusta kokouksessaan 5.9.2016.

Luonnos hallituksen esitykseksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Lisätietoja:

Riitta Väänänen, aluesuunnittelupäällikkö
riitta.vaananen (a)paijat-hame.fi, puh. 040 531 7628

 

————–